Gregers Gram (1917–1944)

Faktaboks

Gregers Gram
Gregers Winther Wulfsberg Gram
Født
15. desember 1917, Aker (nå Oslo)
Død
13. november 1944, Oslo
Virke
Motstandsmann
Familie
Foreldre: Byfogd Harald Gram (1887–1961) og Ingrid Meyer f. Sønderaall (f. 1888). Ugift. Sønnesønn av Gregers Winther Wulfsberg Gram (1846–1929).

Fotografert i London, 1942

Gregers Gram
Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Gregers Gram spilte en aktiv rolle i det militære motstandsarbeidet i Norge under den annen verdenskrig. Han deltok i en rekke dristige og vellykkede aksjoner inntil han falt i et bakhold og ble skutt 1944.

Etter examen artium 1937, rekruttskole og vinterrekruttskole 1940 begynte Gram å studere jus ved Universitet i Oslo. Han deltok i kampene i Norge våren 1940 i områdene omkring Hamar og ble tatt til fange to ganger. Da kampene i Sør-Norge var over, kom han raskt med i det gryende motstandsarbeidet, men måtte flykte til Sverige sommeren 1941. Han reiste derfra videre til Storbritannia gjennom Sovjetunionen. Reisen gikk nesten jorden rundt, og det tyske angrepet på Sovjetunionen ble satt i gang mens Gram oppholdt seg på sovjetisk territorium.

Ved ankomsten til Storbritannia fikk han sammen med en liten gruppe andre nordmenn trening i propagandaarbeid bak fiendens linjer. Denne treningen skulle komme til nytte på et senere tidspunkt. Gram kom etter hvert med i Norwegian Independent Company No 1, også kalt Kompani Linge, og deltok på en rekke spesialkurs. Som korporal etter fullført trening i Skottland ble han i mars 1943 sluppet ned over Østmarka i Oslo sammen med Max Manus. Operasjonen hadde navnet Mardonius, og målet var tysk skipstrafikk i Oslofjorden. Etter et omfattende angrep på Oslo havn, der bl.a. de tyske skipene Ortelsburg og Tugela ble senket, reiste Gram sammen med Manus over grensen til Sverige og returnerte derfra til Storbritannia. Før de reiste fra landet, hadde de også gjennomført en “meningsmåling” blant hjemmefrontfolk, og resultatet av denne ble lagt frem i London. For sin innsats i operasjon Mardonius ble Gram tildelt Krigskorset med sverd.

Sammen med tre andre deltok Gram i operasjon Bundle, et nytt forsøk på å ramme tyske skip på Oslo havn. Karene ble sluppet over Østmarka 22. november 1943. Selve operasjonen fant sted lille julaften samme år, men ble mislykket, delvis av tekniske årsaker.

Gregers Gram var også med i den såkalte Oslogjengen, en aksjonsgruppe under Milorgs Sentralledelse, ledet av Gunnar Sønsteby. Han deltok i flere dristige aksjoner våren 1944, bl.a. sprengningen av Arbeidskontoret i Akersgata 55 i Oslo 19. mai. Sammen med Sønsteby plasserte han en veske med sprengstoff i lokalene til Arbeidskontoret og ødela dette fullstendig. Denne aksjonen var bare en av flere der Gram deltok og som hadde kampen mot arbeidsmobiliseringen som mål. Blant andre viktige aksjoner var også sprengningen av busshallen på Korsvoll 12. mars 1944.

Etter aksjonen i Akersgata reiste Gram til Stockholm for en periode og returnerte til Oslo i midten av august. 12. oktober deltok han i sprengningen av Norsk Vacuum Oils lager på Sørenga, som ødela 200 000 liter krigsviktig olje. En egen operasjon, kalt Derby, skulle spre svart propaganda blant tyske soldater. Sammen med vennen Max Manus drev og ledet Gram dette arbeidet i hovedstaden. Han skrev også flere artikler til den illegale presse.

I tilknytning til dette arbeidet fikk Gram også flere kontakter med tyskere. Tyske soldater ønsket hjelp til å desertere og et par potensielle avhoppere avtalte møte med Gram og en kollega fra Oslogjengen, Edvard Tallaksen. Tyskerne skulle ha deltatt i sabotasjeaksjoner og var villige til å delta i propagandaarbeidet. Møtet skulle finne sted på plasskafeen på Olaf Ryes plass i Oslo 13. november 1944. Det var alltid en fare for at provokatører kunne være på ferde, og det ble også tatt med i vurderingene i dette tilfellet. Dessverre viste det seg at forsiktighetsreglene ikke var gode nok. Gram og Tallaksen gikk i et bakhold, og begge ble skutt ned av tyske agenter. Gram døde på stedet, mens Tallaksen i såret tilstand ble brakt til Akershus festning, der han måneden etter tok sitt eget liv for å unngå å røpe organisasjonen.

Gregers Gram blir av flere skildret som en initiativrik og humørfylt person, som gikk fullt og helt inn for de oppgaver han ble satt til å utføre. Særlig samarbeidet med Max Manus ser ut til å ha vært avgjørende. Gram har fått en vei i Oslo oppkalt etter seg, og 1994 ble det avduket en byste av ham ved Njårdhallen. Gram er nevnt i et større antall bøker, men omtales spesielt i Max Manus' bøker Det vil helst gå godt og Det blir alvor. 1947 ble han post mortem tildelt Krigskorset med 2 sverd, og han var også innehaver av de britiske dekorasjonene Military Cross og Military Medal.

Kilder og litteratur

  • Våre falne, bd. 1, 1949
  • M. Manus: Det vil helst gå godt, 1945
  • d.s.: Det blir alvor, 1946

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Byste (bronse) av Nina Sundbye, 1994; ved Njårdhallen, Oslo