Faktaboks

Gotfred Ernø
Oppr. Poleszynski
Født
5. mai 1902, Kristiania
Død
11. oktober 1992, Moss
Virke
Industrileder
Familie
Foreldre: Kunststøper og fabrikkeier Ernst Emerick Poleszynski (1868–1929) og Dagmar Margrete Andersen (1879–1961). Gift 9.4.1927 med Aase Marie Rød (22.1.1903–16.8.1994), datter av prokurist Lars Rød (1876–1967) og Olga Marie Christophersen (1878–1962). Navneendring fra Poleszynski til Ernø 1933.

Gotfred Ernøs navn er for alltid knyttet til industribyen Moss og til Il-O-Van Aluminium; han var også et aktivt medlem av en rekke industri- og bransjeforeninger.

Gotfred Poleszynski vokste opp i Kristiania, der hans østerrikskfødte far drev Kristiania Kunst & Metalstøberi, som bl.a. støpte de fleste av skulpturene i Vigelandsanlegget. Etter handelsgymnasium 1922 drog han til utlandet for å lære og var en tid knyttet til Friedrich Krupp i Magdeburg, Tyskland. Etter hjemkomsten til Norge var han ansatt i farens bedrift 1923–25.

Fra 1925 var Gotfred Ernø disponent – og senere direktør – for den nystartede familiebedriften Il-O-Van Aluminiumvarefabrik A/S i Moss, en stilling han hadde helt til firmaet 1968 ble kjøpt opp av Nordisk Aluminium. Kristiania Kunst & Metalstøberi hadde begynt produksjon av kjøkkentøy i aluminium allerede 1912, som den første i Norge. Etter få år var produksjonen blitt så omfattende at den måtte flyttes, og valget falt på Moss, hvor aluminiumfabrikken snart ble en av byens største arbeidsplasser.

Gotfred Ernø var en mann av den gamle skole. Han krevde mye av sine medarbeidere, men mest av seg selv. Fabrikken han ledet, ble et symbol på kvalitet og en trendsetter når det gjaldt fremstilling av kjøkkentøy i aluminium. Il-O-Van ble en del av det allsidige industrimiljø som preget Moss i mellomkrigsårene. Det var en tid med solide hjørnestensbedrifter, men også rik nyskapning. Etter at Gotfred Ernø hadde avsluttet sitt arbeid med Il-O-Van, ble han direktør i Ernø Auto og senere Bil & Varme, som han drev fra 1968 til sin død 1992.

Da Gotfred Ernø ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull 1978, var det for hans innsats for mosseindustrien – men også for hans tungtveiende virke innen bransjen. Gotfred Ernø nedla et betydelig arbeid i Moss Industriforening, hvor han var med i styret i mange år og var formann 1961–66. Han ble utnevnt til æresmedlem av foreningen 1972.

Gotfred Ernø engasjerte seg sterkt i arbeidet for bedre kommunikasjoner i mosseregionen. Han var aktiv i A/S Alpha, som drev Bastøfergene – blant annet var han representantskapets ordfører i en rekke år. Gotfred Ernø tok også del i utviklingen av Moss havn, i en årrekke som industriens representant i Moss havnestyre.

I yngre år var Gotfred Ernø også engasjert i lokal bankvirksomhet og medlem av representantskapet i Moss og Oplands Bank.

Gotfred Ernø ofret meget av sin tid på foreningsarbeid. Han var en årrekke styremedlem i Jern- og metallvarefabrikkenes landsforening og formann der 1946–49. Han var styremedlem i Mekaniske Verksteders Landsforening og formann i Oslo krets. En del år var Gotfred Ernø også medlem av Norges Industriforbunds hovedstyre. Likeledes var han en del år styremedlem i Norsk Arbeidsgiverforenings styre.

Kilder og litteratur

  • Moss Avis,klipparkivet
  • J. E. Jensen: Fra fortid mot fremtid. Moss industriforening gjennom 50 år. 1947 – 19. april – 1997,Moss 1997
  • opplysninger fra familien