Faktaboks

Gjert Wilhelmsen
Født
12. februar 1927, Oslo
Død
28. februar 2018
Virke
1927–
Familie
Foreldre: Skipsreder Anders Wilhelmsen (1899–1969) og Aslaug Gjertsen (1900–99). Gift 1953 med Bodil Johanne Magdalene Garmann (6.4.1927–), datter av disponent Moltke Garmann (1884–1964) og Gudrun Johansen (1890–1970). Bror av Arne Wilhelmsen (1929–).

Som medeier og teknisk direktør har Gjert Wilhelmsen vært aktivt med i utviklingen av familierederiet Anders Wilhelmsen & Co. fra tradisjonell shipping til et av landets mest markante foretak innen skipsfart, eiendom og finans.

I generasjoner hadde Tjøme-familien Wilhelmsen hatt tilknytning til skip og sjø. Faren Anders Wilhelmsens shippingkarriere var landbasert, med eget rederi siden 1939. Broren Arne studerte siviløkonomi i USA, mens Gjert Wilhelmsen tok teknisk-maritim utdannelse ved Norges tekniske høgskole. 1953–58 var han prosjektingeniør ved Uddevallavarvet, motoringeniør hos Burmeister & Wain i København og besiktigelsesmann for Det norske Veritas i Storbritannia. Dette gav verdifull innsikt og erfaring til beste for familierederiet, hvor han begynte 1958 som driftsingeniør og fra 1961 var teknisk direktør. 1959 ble han medinnehaver sammen med sin bror og sin far.

Rederiet engasjerte seg i bulk- og biltransport, med til dels store skip for sin tid. 132 700-tonneren Wilstar var blant landets største tankskip 1967. Med interesse for vakker og funksjonell skipsdesign var Gjert Wilhelmsen opptatt av å gi skipet et tiltalende utseende og en trivelig innredning for mannskapet. Wilstars store fraktinntekter etter Seksdagerskrigen 1967 åpnet veien for flere ulike prosjekter, hvor Gjert Wilhelmsens sakkunnskap kom til nytte, i tillegg til tank- og tørrlastskip bl.a. offshore, havfiske og hydrofoilbåter.

Mest skjellsettende for rederiet ble likevel cruisefarten. Sammen med rederiene I. M. Skaugen og Gotaas-Larsen stiftet Wilhelmsen 1969 Royal Caribbean Cruise Line A/S (RCCL). Song of Norway fra 1970 ble prototypen på det skreddersydde cruiseskip, og Gjert Wilhelmsen tok aktiv del i både den tekniske og arkitektoniske prosjekteringen. Med stadig større skip og tilsvarende reduksjon i pris per passasjer har RCCL gjort cruise til en tilgjengelig ferieform for flere. Også etter at han overlot den tekniske ledelse til andre, har Gjert Wilhelmsen stadig engasjert seg i prosjekt og nybygg, så vel innen cruiseskip som tankskip, boligrigger og oljeproduksjonsfartøyer.

1988 var Ted Arison, eier av erkekonkurrenten Carnival Cruise Line, i ferd med å få kontroll over RCCL, etter at de to andre partnerne hadde akseptert Arisons tilbud om kjøp. Gjert Wilhelmsen stod helhjertet bak da broren Arne erklærte å bruke en avtalefestet forkjøpsrett innen en 40 dagers frist. Med de amerikanske hotell- og rederfamiliene Pritzker og Ofer som nye 50/50-partnere ble salget til Arison forhindret og Wilhelmsens eierskap beholdt.

Med sin erfaring, innsikt og interesse har Gjert Wilhelmsen deltatt i flere styrer og råd innen det teknisk-maritime felt. Han satt i Det norske Veritas' styre 1976–80, i rådet 1965–98, som formann 1992–98. Han var medlem i Redningsselskapets sentralstyre 1990–96 og selskapets president 1993–96. 1981–88 var han leder av en komité for marin virksomhet i Norges Rederiforbund/NTNF. 1970 kom han inn i Norsk Sjøfartsmuseums råd og 1987 i styret, hvor han var formann 1992–99.

Gjert Wilhelmsen har alltid vært en ivrig seiler. Av natur er han omgjengelig, åpen og engasjert, med stor omtanke for familie og venner. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 2005.

Kilder og litteratur

  • B. Kolltveit: Fra Verdens Ende mot de syv hav. Anders Wilhelmsen & Co. 1939–1989, 1989
  • d.s. og J. Maxtone-Graham: Under Crown and Anchor. RCCL 1970–1995, 1995
  • B. Kolltveit: Six Decades on the Seven Seas. The Anders Wilhelmsen Group 1939–1999, 2000
  • samtale med den biograferte