Finn Brudevold

Faktaboks

Finn Brudevold
Født
12. juni 1910, Gjøvik
Død
16. januar 2006, West Newton, Massachusetts, USA
Virke
Norskamerikansk odontolog
Familie
Foreldre: Lærer Peder Brudevold og Ingrid Haugom. Gift 27.6.1941 med pianist Esther Asher (19.12.1912–12.5.1994), datter av forretningsmann Maurice Asher.

Finn Brudevold var utdannet odontolog ved Norges tannlegehøyskole, men hadde sin vitenskapelige karriere i USA. Han gjorde seg bemerket ved grunnleggende undersøkelser over fordelingen av fluor i tannemaljen og tannråte.

Brudevold tok examen artium på Gjøvik 1929. Etter tannlegeeksamen i Oslo 1932 begynte han å arbeide som privatpraktiserende tannlege, først en tid som assistent hos Anton Lie på Grünerløkka i Oslo og så hos den eldre broren Bjørn Brudevoll i Drammen, før han etablerte sin egen praksis i Sandvika i Bærum 1934. Denne drev han frem til 1939 mens han samtidig var assistenttannlege ved Norges tannlegehøyskole.

1939 reiste han til USA for å videreutdanne seg ved University of Minnesota School of Dentistry og tok tannlegeeksamen (DDS) der 1940. Fortsatt var nok tanken å vende hjem igjen, men så kom den annen verdenskrig og satte en stopper for det. Brudevold fikk et forskningsstipend (Carnegie Fellowship) ved Rochester School of Medicine and Dentistry ved Universitetet i Rochester 1941. Samme år giftet han seg med den norskamerikanske pianisten Esther Asher. 1942–43 deltok han i krigen som sanitetskaptein for de norske styrkene i Skottland, og 1944–45 var han sjef for tannlegekontoret for norske sjøfolk i New York.

Finn Brudevold startet sin akademiske løpebane som instruktør ved Tufts College Dental School i Boston 1945, der han først var instruktør og så assistant professor frem til 1949. Da flyttet han over til Eastman Dental Center, der han ble leder for den odontologiske forskningsenheten, samtidig som han var assistant professor ved University of Rochester, New York. Her ble han til 1958, da han ble ansatt som Chief of Dental Medicine ved Forsyth Dental Infirmary i Boston og professor ved Harvard University School of Dental Medicine. På den tiden var Forsyth først og fremst en stor tannklinikk opprettet for å gi behandling til fattige barn, men den fungerte også som en videreutdanningsinstitusjon for tannleger. Forsyth utviklet seg imidlertid mer i retning av forskning, og etter en omorganisering og navneskifte til Forsyth Dental Center ble Brudevold 1968 leder for senterets avdeling for uorganisk kjemi. Han ble i denne stillingen til han gikk av med pensjon 1986.

Brudevolds forskning dreide seg i første rekke om tannemaljens sammensetning og kariologi (læren om hvordan tannråte oppstår og utvikler seg). Han forsket i fluoriders påvirkning og opptak i emaljen og derav kariesforebyggende effekt, og han deltok i studier der man så på andre mineralers betydning. Han publiserte i alt mer enn 200 vitenskapelige arbeider.

Finn Brudevold var æresdoktor ved universitetene i Oslo og Umeå samt universitetene Georgetown og Tufts i USA, æresmedlem i Svenska Tandläkaresällskapet og korresponderende medlem i Den norske tannlegeforening. Han var president i International Association of Dental Research (IADR) 1978–79. Brudevold mottok en rekke utmerkelser, bl.a. IADR Reward for Basic Research in Oral Therapeutics 1966, Trendley Memorial Award for Fluoride Research 1968 og Outstanding Achievement Award ved University of Minnesota 1975. I fritiden var han svært opptatt av friluftsliv, særlig fjellvandring, og han var bl.a. med på å utvikle nye vandreruter i Grand Teton-fjellene i Wyoming.

Kilder og litteratur

  • Norges tannleger, 1950, 1963, 1984, 1998
  • C. B. Millstein: “Finn Brudevold's laboratory: the Forsyth Institute, 1958–1986”, i Journal of the Massachusetts Dental Society nr. 2/2006, s. 22–25
  • A. Mudge: “Dr. Finn Brudevold, dentist who adored mountaineering”, nekrolog i The Boston Globe 26.2.2006