Faktaboks

Emil Moestue
Emil Theodor Moestue
Født
3. oktober 1852, København
Død
23. august 1897, Kristiania
Virke
Forretningsmann
Familie
Foreldre: Konditor Ferdinand Emil Moestue (1828–1904) og Thora Oline Lund (1831–1903). Gift 4.10.1880 med Helene Caspara Tøien (25.6.1861–8.10.1945), datter av gårdbruker Johan Tøien (1826–1906) og Olianna Sophie Andersdatter Rakkestad (1832–1906). Filleonkel (fars fetter) til Eyvind Moestue (1893–1977).

Emil Moestue var en foregangsmann innen trykkeri, bokbinderi og papirhandel. Papir var en ung bransje i Norge da startet sin forretning. Gjennom sin virksomhet åpnet han nye veier og bidrog til en sterk utvikling.

Moestue ble født i København, der hans foreldre var bosatt i lengre perioder. Farfaren, Svend Moestue, hadde vært papirfabrikant, og farens to brødre drev papirhandel i Christiania. 15 år gammel reiste Emil til Norge og begynte i lære hos sin onkel, Thorvald Moestue. Han arbeidet der i mange år, fikk en god utdannelse i faget, avanserte til førstemann i butikken og ble fabrikkbestyrer. En tid virket han også som handelsreisende. April 1883 tok han handelsborgerskap, og 23. mai åpnet han sin egen papirhandel i Skippergata i Kristiania og drev den til sin død.

Flere møller i Norge hadde produsert håndlaget papir siden slutten av 1600-tallet. Den første papirmaskin ble konstruert i Frankrike 1799. Til Norge kom den første papirmaskinen til Bentse Brug ved Akerselva 1838, med Svend Moestue som en av bestillerne. I 1850-årene, da de første papirhandlene var begynt å dukke opp i Norge, reiste Thorvald Moestue til Tyskland for å lære bransjen, og 1857 startet han sin forretning.

I onklenes firma var Emil Moestue blitt godt kjent med bransjen, og han hadde sett hvordan behovet for både trykkpapir og pakkpapir var begynt å øke sterkt. Han var våken for utviklingen i næringslivet og i samfunnet i sin alminnelighet, og han fant nye behov og muligheter. Papirforretningen ble supplert med trykkeri og bokbinderi og ble utviklet som en spesialforretning for kontortrykksaker og protokoller. Den ble en ledende virksomhet i sin bransje.

Da Moestue døde 1897, bare 45 år gammel, satt hans enke, Caspara Moestue, igjen med 7 mindreårige barn. Hun gikk inn som leder av firmaet og drev det videre inntil tre av hennes sønner hadde fått sin utdannelse og kunne overta. Den eldste av dem, Leif Moestue (1884–1958), begynte i firmaet 1905. Firmaet ble omdannet til aksjeselskap 1916, etter at moren hadde giftet seg igjen året før, og Leif Moestue ble da administrerende direktør. Caspara Moestue var medlem av Kristiania bystyre 1911–13.

Firmaet hadde egen papirfabrikk og ble et av landets ledende trykkerier. Ved siden av bok- og bladproduksjon utgav og trykte det bl.a. almanakker for universitetet, senere også frimerker for staten.

Gjennom sitt forholdsvis korte virke la Emil Moestue et solid grunnlag for en bedrift med betydelige dimensjoner.

Kilder og litteratur

  • INN, bd. 1, 1938, s. 529–530
  • H. Fiskaa: Papiret og papirhandelen i eldre tid, 1940
  • Nordisk leksikon for bogvæsen, 1962
  • S. Moestue: Slekten Moestue, 1964
  • G. Jacobsen: Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer. 1640–1940, 1983