Faktaboks

Else Michelet
Født
26. februar 1942, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
3. mai 2021
Virke
Kringkastingsmedarbeidar, forfattar og kabaretartist
Familie
Foreldre: Lektor Frans Oscar Michelet (1906–84) og husmor Synnøve Kulseng (1905–81). Gift 1977 med advokat Ingjald Ørbeck Sørheim (28.7.1937–), ekteskapet oppløyst 1979.

Else Michelet har arbeidd med underhaldnings- og satireprogram i NRK radio sidan slutten av 1960-åra og er ein av veteranane innan radiosatiren. Ho er kjent for si skarpe og kjappe tunge, og ho har eit uvanleg talent for språkleg nyskaping. Ved sida av arbeidet i NRK har ho også gjeve ut fleire bøker i ulike sjangrar og spelt sjølvskrivne kabaretar, dels på oppdrag frå institusjonar og organisasjonar.

Familien flytta frå Trondheim til Bærum 1947. Michelet er cand.mag. frå Universitetet i Oslo, med faga engelsk, fransk og litteratur. Ho kom til Underhaldningsavdelinga i NRK 1967 og var lenge eit “nattmenneske” på radioen i program som “Natt-ta-ta”, “Nattmat” og “Nattergalen”, der ho gjekk inn i den improviserte dialogforma saman med m.a. Totto Osvold og Lars-Helge Myklebust. Ho har også vore innom program som “Nitimen” og “Reiseradioen” og laga eigne satireseriar som “Dus med Dem” og “Med Rot i Virkeligheten”.

1989 starta Underhaldningsavdelinga programmet “Hallo i uken” med aktuell politisk satire. Frå 1990 har Else Michelet vore fast tilknytt dette “Kulturkanalens nest morsomste program”, frå 1993 som produsent. Det vil i dette tilfellet seie at ho samarbeider med tekstskrivarane, er instruktør og har det redaksjonelle ansvaret for programmet, som frå 1993 har vore underlagt Dramaavdelinga i NRK. Michelet set dermed framleis sitt preg på dette programmet, sjøl om ho no berre reint sporadisk er å høyre der.

Else Michelets satire siktar seg reint allment inn mot dumskap og tåketale i ymse maktsfærar. Når temaet er kvinnesak eller kyrkje/kristendom, blir tonen ekstra skarp, og i bøkene hennar får mannssjåvinisme og religiøs puritanisme gjennomgå. Her forlet ho av og til satiren og tyr til stilgrep som indignasjon og patos. Michelet er ein dyktig språktjuv som hentar ord, formuleringar, mønster og inspirasjon frå eventyr, mytologi og moderne svisker.

I romanen Ariadnes tråd har romanpersonen Anne ordet: “Dionysos […] er fruktbarhet og ekstase: seksualitet som skaper nytt liv. […] Ariadne er også fruktbarhet og ekstase, i tillegg er hun den som styrer liv og død, som tar liv og gir, skjenker vår og høst, fryd og sorg, ømhet og raseri, kaos og visshet. Og dette har vi utdefinert. Redusert til gærne hekser som spiser frosk og knuller med låghalte djevler […] Stengt Dionysos inne i et drukken-skap mens steinkalde guder herjer edruelig på utsiden, eller er det u-druelig? Og hva gir de oss isteden? Svart hav, sensitivitetskurs, og brutto nasjonalprodukt.” Grunntonen i Michelets forfattarskap kan samanfattast som kulturradikal feminisme.

Ein annan micheletsk spesialitet er å vri og vrenge på klisjear og faste vendingar: “Eplet stammer ikke langt fra moren”, “Bevare din motgift og din medgift til dommeren skiller dere ad” og “Hvem er det som tramper på min tro”, er typiske formuleringar. Kollegaer i NRK karakteriserer henne som ein temperamentsfull og modig arbeidsmaur, med eit tvers gjennom seriøst forhold til tull. Oskeladdar av alle kjønn har vanskar med å målbinde Else Michelet.

Verker

  • Sin egen herre. Eventyr og annet ugress, 1979
  • En annen historie, 1981
  • Ariadnes tråd. Et reiseliv, 1988
  • Og det som verre var. Eventyr på avveie, 2000

Kilder og litteratur

  • Michelets eigne bøker (sjå ovanfor)
  • NRKs arkiv
  • samtalar med kollegaer i NRK