Faktaboks

Ellisif Wessel
Ellisif Ranveig Wessel
Født
14. juli 1866, Østre Gausdal (nå Gausdal), Oppland
Død
28. november 1949, Kirkenes i Sør-Varanger, Finnmark
Virke
Pioner i arbeiderbevegelsen
Familie
Foreldre: Distriktslege Wilhelm Jacobi Müller (1830–1909) og Hansine Pauline Ross (1830–1907). Gift 4.3.1886 i Dovre med sin fetter, distriktslege Andreas Bredal Wessel (1858–1940).
Ellisif Wessel

Fotografisk selvportrett

Ellisif Wessel
Av /NTB Scanpix ※.

Ellisif Wessel spilte en betydelig rolle i norsk arbeiderbevegelse i de første tiårene av 1900-tallet, som skribent, bladutgiver og agitator. Hun var en dyktig fotograf, som har etterlatt seg et verdifullt kulturhistorisk fotomateriale fra Sør-Varanger-området. Hun utgav også flere diktsamlinger.

Ellisifs far var lege, og i hennes første 10 leveår flyttet familien tre ganger, etter hvert som faren fikk nye legedistrikter. 1882 tok hun middelskoleeksamen ved Nissens pikeskole i Kristiania, og 20 år gammel giftet hun seg 1886 med sin fetter Andreas Wessel, nyutnevnt distriktslege i Sør-Varanger. Paret drog nordover like etter vielsen og bosatte seg i Kirkenes, som skulle bli deres hjem resten av livet. De fikk ett barn, Petter Jan som ble født i 1891, men som døde av tuberkulose 11 måneder senere.

Fra en skjermet, borgerlig tilværelse kom Ellisif Wessel til det som den gang nærmest var en villmark. Hun fulgte sin mann på hans tjenestereiser i distriktet. Folkelivet og den vakre naturen opptok henne, og hun begynte tidlig å fotografere. Hennes innsats for å dokumentere den samiske kulturen i Sør-Varanger-området er uvurderlig. Sammen med sin mann gav hun 1902 ut boken Fra vor grændse mod Rusland, der mange av hennes fotografier er gjengitt. Hun utgav også to små diktsamlinger i kommisjon på Aschehoug forlag, Vinter og Vaar og Nye smaavers.

I sin ungdom var Ellisif Wessel påvirket av både teosofi og unitarisme, og i mange år stemte hun Venstre. Men myndighetenes manglende forståelse for den sosiale nøden i bygdesamfunnene i Øst-Finnmark fikk henne til å engasjere seg mer og mer i politiske og sosiale spørsmål, og 1904 sluttet hun seg til sosialdemokratene. Ekteparet Wessel hjalp mange russiske flyktninger som kom over grensen til Kirkenes etter den mislykkede revolusjonen 1905. Også mange norske agitatorer fant veien til deres hjem på sine reiser.

Det mektige gruveselskapet A/S Sydvaranger i Kirkenes hadde tatt alle midler i bruk for å hindre arbeiderne i å organisere seg. Mye takket være Ellisif Wessels uredde innsats lyktes det likevel å danne fagforeningen Nordens Klippe 1906. Hun ble både sekretær og kasserer i foreningen. For å kunne formidle revolusjonær litteratur lærte hun seg russisk og tysk og oversatte flere bøker og brosjyrer.

Ellisif Wessel var en aktiv bidragsyter til arbeiderbevegelsens aviser og tisskrifter. Velformulert og hardtslående angrep hun alt hun mente var maktmisbruk og urettferdighet, også innen arbeiderbevegelsen. Hun var ivrig republikaner og glødende antimilitarist. Meningene hennes var kontroversielle, og det kunne ofte virke som hun foretrakk å hevde dem i en provoserende form. Etter artikkelen Utidig lojalitet i Ny Tid i januar 1914 kom hun for alvor i offentlighetens søkelys. I artikkelen gikk hun voldsomt til felts mot partiets hovedorgan Social-Demokraten, som hun mente hadde vist “utidig lojalitet” med offeret i en rovmordsak, uten å forsøke å forklare mordets sosiale årsaker. Hun fikk mange imot seg og ble til og med kalt “morderengelen fra Kirkenes”. Selv om hun ble nektet spalteplass i flere aviser og tidsskrifter, nektet hun å la seg kneble og startet 1914 sitt eget tidsskrift, Klasse mot Klasse, som kom i to årganger. Der var bl.a. hennes gode venn Johan Falkberget bidragsyter. Samme år gav hun ut barneboken Den lille socialist (senere omdøpt til Den lille kammerat).

Ellisif Wessel hilste den russiske revolusjonen 1917 med begeistring. Både hun og hennes mann ble ivrige forsvarere av den nye sovjetstaten. Hun hadde også et godt forhold til de norske kommunister, selv om hun aldri ble medlem av partiet. Utover i 1920- og 1930-årene måtte hun trappe ned aktivitetene sine på grunn av sviktende helse. Men fremdeles kom det dikt og oversettelser fra hennes hånd. 1930 gav hun ut sin siste diktsamling, Det kalder.

Ellisif Wessels mann døde to dager før den tyske invasjonen i Norge 1940, men selv fikk hun oppleve både okkupasjonen og russernes frigjøring av Finnmark. Ved sin død 1949 etterlot hun en betydelig pengesum til bl.a. Tromsø Museum. Hun er gravlagt i Kirkenes, der hennes grav blir bekranset av arbeiderbevegelsens organisasjoner hver 1. mai.

Verker

 • Fra vor grændse mod Rusland (sm.m. A. B. Wessel), 1902
 • Vinter og Vaar. Smaavers fra Finmarken, 1903
 • Nye smaavers, 1904
 • Den lille socialist, 1914 (ny utg. Den lille kammerat, s.å.)
 • Ellisif Wessels retsforklaring i anledning artiklen “Utidig lojalitet”, Kirkenes 1914
 • red. og utg. Klasse mot Klasse, 2. årg., 1914–15
 • Omkring beslaglæggelsen av russernes kommunistiske skrifter i Vardø samt tidligere konfiskationer og politibrutaliteter her i Norge i de senere år, særtrykk av Folkets frihet, Kirkenes 1920
 • Det kalder. Digte, Kirkenes 1930
 • Til den nye tid. Dikt og artikler i utvalg, med innledning av M. Nag, (posthumt) 1979

Etterlatt materiale

 • En samling med korrespondanse m.m. finnes i AAB, Oslo
 • en fotografisamling finnes både i AAB og i Sør-Varanger museum, Kirkenes

Kilder og litteratur

 • E. Wessel: Selvbiografiske artikler i Klassekampen, julenr. 1913 og nr. 30/1914
 • H. Langhelle: “Kjente kvinner innen arbeiderbevegelsen: Ellisif Wessel”, i Arbeidermagasinet nr. 25/1931
 • A. M. Jæger: Ellisif Wessel, Flisa 1946
 • T. Nilssen: Ellisif Wessel, en himmelstormer, Trondheim 1974
 • D. Skogheim: Kvinner i nordnorsk arbeiderbevegelse: Ellisif Wessel, 1977
 • M. Nag: “Om Ellisif Wessel og hennes plass i norsk historie og litteraturhistorie”, innledning til Wessel 1979 (se ovenfor, avsnittet Verker)
 • T. Hansen (red.): “Jernet i dagen vi bringer”. Glimt fra Grubeforeninga Nordens Klippes 75-årige historie, Kirkenes 1981
 • S. Wikan: “Ellisif Wessel – en revolusjonær fotograf”, i Ottar nr. 4/1984, s. 17–27
 • L. M. Austrem: Tenn en gnist i bankende sinn, skuespill, Stamsund(?) 1990
 • L. M. Myklebust: “Ellisif Wessel, Finnmarks store fotograf”, i SogS nr. 3/1997, s. 264–274
 • A. Müller: Ellisif Wessel, opprører og poet, Kirkenes 1997