Faktaboks

Einar Falck
Født
21. januar 1925, Stavanger, Rogaland
Død
29. oktober 1994, Oslo
Virke
Jurist, finans- og industrimann
Familie
Foreldre: Kontorsjef Einar Falck (1897–1924) og Ella Kristine Stray Johansen (1901–33). Gift 1950 med mensendiecklærer Sidsel Hosche Morland (4.12.1924–), datter av ingeniør Finn Morland (1894–1948) og Solveig Stensbak (1897–1936). Brorsønn av Thomas Scheen Falck (1892–1972).
Einar Falck

Foto 1987

Einar Falck
Av /NTB Scanpix ※.

Einar Falck var en ruvende skikkelse i norsk næringsliv i 1970- og 1980-årene, med utgangspunkt som leder av Vesta-konsernet i Bergen. Han hadde stor innflytelse på utviklingen av en rekke større industribedrifter.

Einar Falck var enebarn og ble tidlig foreldreløs. Da han ble født, var hans far allerede gått bort, og han mistet sin mor da han var 8 år gammel. Han vokste opp hos familie i Oslo og Bergen, lærte tidlig å stole på seg selv og verdien av gode venner. Hans lojalitet overfor disse sviktet aldri og var et særpreg hos Einar Falck hele livet.

Falck ble cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1950 og reiste deretter til Frankrike. Her arbeidet han først som skipsmegler i Paris og senere flere år som sekretær i Europarådet i Strasbourg. 1954 ble han ansatt som direksjonssekretær i Vesta, som da var ett av tre forsikringsselskaper i Bergen. Han kom snart til å stå sentralt i arbeidet med å fusjonere de tre selskapene, og senere i stiftelsen av Investa. Han var administrerende direktør i Vesta 1968–80 og deretter styreformann (til 1988) i Vesta og A/S Investa (til 1993).

Vestagruppen utviklet seg til å bli et kraftsentrum i norsk finans og forsikring, men etter mange år med fremgang gikk Vesta inn i en negativ utvikling. Det senere sammenbrudd i Investa var, som så ofte, et resultat av en rekke sammenfallende omstendigheter. Einar Falck gjemte seg ikke bak noe eller noen. Han tok det ansvaret som en styreformann har, formelt og reelt, innad og utad. Det var en tung bør.

Einar Falck har satt dype spor etter seg i norsk næringsliv. Både som finansierer og som deltaker i styrende organer spilte han en betydelig rolle for en rekke av våre ledende bedrifter. Det er nærliggende å nevne Norske Skog, Mowinckels rederi, Norcem/Aker, Vard, Norsk Elektro-union, og ikke minst utviklingen av norsk oljevirksomhet. Her var han med fra første dag som styremedlem i Norwegian Oil Consortium (Noco), forløperen til Saga Petroleum A/S. I hele denne tiden deltok Einar Falck med et stort engasjement i styret, de siste 18 årene som styrets formann. Flere ganger i selskapets historie var Falcks personlige innsats avgjørende for Sagas overlevelse som selvstendig selskap. Ved hans død skrev den daværende styreformann Wilhelm Wilhelmsen og administrerende direktør Asbjørn Larsen bl.a. om oppbyggingen av Saga Petroleum:

“I en slik gruppering på et helt nytt virksomhetsområde i Norge, var det betydelig fare for at samarbeidet og samholdet kunne gå i oppløsning. Når man i tillegg tar i betraktning de krav til kompetanse og finansiell kapasitet som måtte oppfylles for å skape et fullverdig privat eiet operatørselskap på norsk sokkel, innser man raskt betydningen av enkeltpersoners innsats. Einar Falck var en slik person, hvis entusiasme, engasjement og vilje og evne til å tenke langsiktig var av helt avgjørende betydning for Sagas utvikling. Hans brede internasjonale erfaring og kontaktflate var uvurderlig i Sagas oppbygningsår.”

En tilsvarende rolle spilte han 1962 ved opprettelsen av Nordenfjeldske Treforedling, som senere utviklet seg til Norske Skogindustrier A/S. Finansieringen av denne satsningen var meget vanskelig, og direktør Ivar Aavatsmark skrev: “Det er ikke for meget sagt at uten Einar Falck hadde det ikke vært mulig å få brakt dette i havn. Alle landets skogeiere står i stor takknemlighetsgjeld til Einar Falck.”

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • personlig kontakt med E. Falck
  • div. årsberetninger