Faktaboks

Dagfinn Høybråten
Født
2. desember 1957, Oslo
Virke
Politiker
Familie
Foreldre: Veterinær, politiker og kirkeverge Per Høybråten (1932–90) og laborant Åse Margrethe Hallen (1929–).

Dagfinn Høybråten er en profilert politiker, som trygdedirektør, som statsråd og som partileder. I ettertid vil han trolig huskes for innføringen av Røykeloven.

Høybråten vokste opp på Nesodden, men bodde tre år i Sandnes, mens faren var kontrollveterinær der. Faren var politisk aktiv i Kristelig Folkeparti og vararepresentant til Stortinget. Dagfinn Høybråten tok eksamen fra videregående skole 1976 og ble cand.polit. 1984. Interessen for politikk startet tidlig, og 1979 ble han leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU). Samtidig var han rådgiver for KrFs daværende parlamentariske leder Lars Korvald. I 1983, da KrF dannet regjering med Høyre og Senterpartiet, ble Dagfinn Høybråten politisk rådgiver.

Etter at Willochs regjering gikk av 1986, kastet Høybråten seg med full styrke inn i en karriere utenfor politikken. Han startet som konsulent i Kommunenes Sentralforbund (KS) og ble etter fire år i organisasjonen utnevnt til direktør. Høybråten lot seg lokke til en stilling som rådmann i Oppgård kommune 1994, men ble allerede 1997 utnevnt til Trygdedirektør.

Dagfinn Høybråten har vært med i den politiske ledelsen i alle regjeringer som KrF har deltatt i siden 1980-årene. Han var statssekretær i finansdepartementet 1989–90, sosial-og helseminister 1997–2001, helseminister 2002–04 og arbeids- og sosialminiser 2004–05. Ved valget 2005 ble han valgt inn på Stortinget som 4. representant for Rogaland.

I samarbeidsregjeringen frontet Dagfinn Høybråten et totalforbud mot røyking på alle serverings- og utesteder. Dette ble innført fra 2004 etter stormende protester fra mange hold. Røykeloven ble imidlertid raskt akseptert, og selv mottok Dagfinn Høybråten i 2002 Røykfriprisen for sitt arbeid.

Dagfinn Høybråten var også sentral i sammenslåingen av arbeidsmarked, trygd og sosialtjenester (NAV-reformen). Da Valgerd Svarstad Haugland trakk seg som partileder i 2004, nådde Dagfinn Høybråten sitt foreløpige politiske høydepunkt som ny leder i KrF. Siden den gang har han vært den ubestridte leder i partiet, som har slitt med å finne sin plass mellom den rødgrønne regjeringen og høyresiden. Det gjenstår fortsatt å se om Dagfinn Høybråten klarer å gjenreise KrF og utnytte partiets strategiske vippeposisjon i Stortinget, slik hans forgjengere har gjort.

Høybråten har også vært aktiv medlem av Det Norske Misjonsforbund, hvor han satt i styret fra 1993 til 1995. I 1990-årene ble han også engasjert i Oasebevegelsen, en karismatisk inspirasjons- og fornyelsesbevegelse, som jobber inn mot det kristne miljøet.

Kilder og litteratur

  • www.stortinget.no/representantene/biografier