Faktaboks

Christian Albrecht Jakhelln
ChristianAlbrecht Jakhelln Chr. A. Jakhelln
Født
25. mai 1903, Bodø, Nordland
Død
3. mars 1991, Bodø
Virke
Forretningsmann
Familie
Foreldre: Kjøpmann Christian Jakhelln (1863–1945) og Anna Sophie Bachke (1871–1954). Gift 1930 med Rachel Schjelderup (7.3.1904–6.4.1983), datter av kjøpmann og ishavsreder Peter Schjelderup (1866–1928) og Johanne Thommesen (1867–1928). Dattersønn av Anton Sophus Bachke (1836–1919).

Chr. A. Jakhelln var forretningsmann med sterke interesser for kultur, politikk og samfunnsliv. Han er særlig kjent som en markant talsmann for nordnorske interesser.

Jakhelln vokste opp i Bodø i en av byens ledende handelsfamilier og ble tidlig ledet inn i familiebedriften. Han tok eksamen ved Trondhjem Handelsgymnas 1923 og statsøkonomisk eksamen ved universitetet i Oslo 1925. Han begynte umiddelbart i sin fars firma som drev omfattende handels- og bankiervirksomhet.

Chr. A. Jakhelln var spesielt interessert i fisk og drev fiskekjøp under lofotfisket ved firmaets avdeling i Lofoten i perioden 1926–33. Han ble tidlig opptatt av å bringe fersk fisk til europeiske markeder, og hans idé var en “ubrutt kjølekjede” fra fisker til forbruker. Problemer i fiskeriene i mellomkrigstiden og store tap ved egne forretninger fikk ham imidlertid til å oppgi ideen. Han forlot farens firma og etablerte 1935 sitt eget firma, Bunkerstasjonen A/S. To år senere etablerte han bilforretning.

Kull og biler var pilarene i Jakhellns forretningsvirksomhet. Det medførte en omfattende deltakelse i bransjeorganisasjoner og tilstøtende virksomheter. Jakhelln var stifter og styremedlem i Nord-Norges Kullimportørforening fra 1951, styremedlem i Norske Kullimportørers Landsforening fra samme år, styremedlem i Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S 1953–62 og styremedlem og nestleder i Norsk Koksverk A/S 1961–63. Hans engasjement innen energiforsyning brakte ham senere til oljebransjen, der han var styremedlem i Nocoto og medstifter av den nordnorske avleggeren NOCONOR. 1969–74 var han viseformann i Sagapart, senere Saga Petroleum.

Hans bilforretning, Chr. A. Jakhelln A/S, senere Jakhelln Bil A/S, var sammenhengende forhandler av Volvo fra 1938. Selskapet etablerte seg flere steder i fylket og kom til å bli den dominerende forhandler i Nordland. Jakhelln var styreleder i Hålogaland Automobilforhandleres Forening fra 1944, styremedlem i Norske Volvoforhandleres Forening 1944–53 og i Automobilforhandlernes Landsforbund (senere Norges Bilbransjeforbund) 1946–65.

Chr. A. Jakhelln var meget opptatt av sin landsdels utvikling. Han ivret for samarbeid innen nordnorsk næringsliv og bidrog 1938 til stiftelsen av Nord-Norges Forretningsdrivendes Forening. Foreningen fikk et kort liv, men tente likevel en samarbeidets gnist i landsdelens næringsliv. Etter fem års tysk okkupasjon, der Jakhellns forretning ble lagt i grus ved den tyske bombingen av Bodø i mai 1940, startet han på nytt med å samle landsdelens krefter til samarbeid. For ham ble det viktigste instrumentet Studieselskapet for Nord-Norsk Næringsliv, stiftet 1947. Han var styreleder for selskapet fra starten til 1974, og æresmedlem fra 1957. I motsetning til mange av sine kolleger mente Jakhelln at det var nødvendig med statlig innsats – ikke minst ved utbygging av infrastruktur – for å bringe Nord-Norge på høyde med resten av landsdelen. 1951 ønsket han derfor Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge velkommen, og han bidrog selv sterkt til utformingen av programmet gjennom sitt virke i studieselskapet.

Jakhelln var politisk interessert og var medlem av Bodø bystyre og formannskap 1948–55 og 1960–63. Han hadde også andre politiske verv i byen. Han ble utnevnt til ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden 1969 og var ridder av den nederlandske Oranje-Nassau-orden.

Chr. A. Jakhelln var meget interessert i kunst og kultur, og kunne helt til det siste sees på tur i Bodømarka. Samtidig blir han husket som den ranke skikkelsen i bybildet, iført kappe og bredbremmet hatt; kanskje Bodøs siste aristokrat?

Kilder og litteratur

  • Chr. A. Jakhellns privatarkiv, Arkiv i Nordland, Bodø
  • H. Palmstrøm: Statsøkonomiske kandidater 1908–1932, 1933
  • A. Coldevin: Bodø by 1816–1966, Bodø 1966
  • Nordlands Framtid 22.5.1978
  • nekrolog i Nordlandsposten 5.3.1991
  • HEH, flere utg