Faktaboks

Celina Midelfart
Født
12. februar 1973, Oslo
Virke
Forretningskvinne
Familie
Foreldre: Administrerende direktør Finn-Erik Midelfart (1943–95) og sosionom Kristin Hermine Eriksdatter Muhle (1944–). Ugift.

Celina Midelfart var 22 år gammel da faren døde. På kort tid ble hun kastet inn i ledelsen av kosmetikkonsernet Midelfart. Ti år senere har hun skaffet seg respekt og anerkjennelse som en dyktig forretningskvinne. Som fjerde generasjon i Midelfart AS leder hun et tradisjonsrikt firma. Tradisjonelt var selskapet sterkt innen kosmetikk, men den nye lederen har gjennom oppkjøp etablert helse som et nytt og sterkt ben å stå på.

Midelfart er født i Oslo. Hun tok eksamen ved Oslo katedralskole og studerte deretter språk ved forskjellige universiteter i Frankrike 1992–94. Deretter flyttet hun til London for å studere ved London School of Economics. Etter to år valgte hun overføring til Stern School of Business i New York, hvor hun 1998 fullførte Bachelor of Science med fordypning i finans med toppkarakterer.

Da faren, Finn-Erik Midelfart, døde 1995, fikk familien råd om å selge kosmetikkfirmaet. Dette rådet fulgte verken Celina, hennes søster Hermine eller Finn-Erik Midelfarts annen kone, Tove Kvammen Midelfart. Tvert imot gikk de selv inn i et aktivt eierskap i firmaet, med en tredel hver.

Celina Midelfart startet som arbeidende styreformann i henholdsvis søsterens og sitt eget private investeringsselskap Pescara AS og Midelfart Capital AS 1996, før hun tok steget opp som arbeidende styreformann i morselskapet i Midelfart-gruppen, Midelfart Holding, i desember 1999. Gjennom dette vervet fikk hun ansvar for kapitalforvaltningen samt strategiutviklingen i konsernet. Fra november 2004 er hun adm. direktør i Midelfart AS.

Arven etter Finn-Erik Midelfart ble i sin tid anslått til i overkant av en halv milliard kroner. Midelfart hadde en rekke lukrative agenturer fra internasjonale merkevarekonserner som Wella, Procter & Gamble, Bristol-Myers, Johnson & Johnson og GlaxoSmithKline Beecham – for å nevne noen.

Som agent lever man til en viss grad på merkevareeierens nåde: Så lenge salget går bra og man vinner markedsandeler, får man beholde agenturet, med mindre det går så vidt bra at merkevareeieren oppnår stor nok kritisk masse til å overta selv. Er ikke merkevareeieren fornøyd, kan man miste hele produktporteføljer nærmest over natten. 1997 valgte Procter & Gamble å gå sin egen vei, og tok med seg en omsetning på 110 millioner kroner og flere markedsledende produkter. Det ble ansett som et tøft slag for den ferske ledelsen. Men Midelfart svarte med å markedsføre andre merker, og klarte å opprettholde sin posisjon – mens Procter & Gamble tapte andeler.

Under Finn-Erik Midelfarts ledelse hadde firmaet også skaffet seg en solid posisjon innen hårpleieprodukter fra den tyske giganten Wella. Den meget lønnsomme virksomheten drev Midelfart gjennom det veletablerte selskapet Herman Lepsøe AS. Celina Midelfarts første store handel som sjef var å selge Herman Lepsøe tilbake til Wella for en sum som den gang ble anslått til 300–400 millioner kroner.

Under Celina Midelfarts ledelse har selskapet utviklet forretningskonseptet fra å være en tradisjonell dagligvareleverandør av tredjeparts produkter innen skjønnhet og hygiene til å bli markedsledende med både egne og andres produkter innen helse og skjønnhet i alle handelskanaler. Midelfart er i dag Norges største leverandør til helsefaghandelen og har også en betydelig posisjon i apotekkanalen. Konsernet har i den senere tid satset på egne, sterke merkevarer, samt rettet blikket mot Norden dels gjennom nordiske lisenser for internasjonale diettproduktmerker som Dr. Atkins, samt gjennom oppkjøp av posisjoner innen det svenske helsemarkedet.

1999 kjøpte Midelfart 50 % av Søren Berner AS fra den største finske kosmetikkimportøren, Berner Oy. Dette innledet et langvarig samarbeid i Norge, bl.a. om kosmetikkmerket Revlon. 2001 fullførte Midelfart oppkjøpet av helseselskapet Sunshine Scandinavia, som ble utgangspunktet for utviklingen av firmaets helsedivisjon. Den største handelen var dog kjøpet av 29 % av aksjene i det børsnoterte svenske helse- og egenpleiekonsernet Wilh. Sonesson AB for rundt 200 millioner kroner 2005. Året etter kjøpte Midelfart kosttilskuddsvaremerket Triomega fra Orkla og sportsernæringsproduktene XL-1 fra Johan H. Andresen jr. November 2006 ble det kunngjort fusjon mellom Midelfart AS og Wilh. Sonesson AB, idet Midelfart Holding solgte den norske egenpleievirksomheten til det svenske selskapet for 425 millioner og samtidig forpliktet seg til å kjøpe seg opp til 27,1 % i det fusjonerte selskapet.

Ved siden av arbeidet i Midelfart-konsernet er Celina Midelfart kjent som et aktivt medlem i UNICEF Norges ressursgruppe for næringslivet (som driver et utdanningsprosjekt i Eritrea), og hun er engasjert i NHO og arbeidet for aktivt, privat eierskap.

Kilder og litteratur

  • Celina Midelfarts CV
  • opplysninger fra Midelfart AS
  • Atekst