Faktaboks

Beate Ellingsen
Født
28. oktober 1950, Oslo
Virke
Interiørarkitekt og møbeldesigner
Familie
Foreldre: Frithjof G. Ellingsen og Ninette Brodtkorb.

Beate Ellingsen har siden 1980-årene markert seg som et av de mest sentrale navn i norsk møbeldesign og interiørarkitektur, med flere store oppdrag i offentlig og privat sektor. Hun er kjent for stringente og formsikre løsninger på svært ulike typer oppgaver, basert på forståelse for rommenes karakter og arkitektur.

Beate Ellingsen vokste opp i Oslo. Det var ingen stimulans i hennes hjemmemiljø til som kvinne å ta akademisk utdanning, eller til å ha et bevisst forhold til yrkesvalg. Etter endt skolegang på Oslo katedralskole hadde hun tre år med diverse gjøremål i søken etter en meningsfull livsvei, før hun tok handelsbrev ved Wangs Handelsskole 1970. Deretter reiste hun til Cambridge og tok bl.a. English Proficiency. Etter året i Storbritannia begynte hun på snekkerlinjen på yrkesskolen i Bærum og gikk der til hun kom inn på avdelingen for interiørarkitektur ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun hadde tidlig vist fingerferdighet, god forestillingsevne og stor fantasi, og valgte faget fordi hun ønsket å gjøre noe kreativt. Hun avla diplomeksamen 1977.

Beate Ellingsen var ansatt hos arkitektene Lund & Slaatto 1977–88 og deltok i arbeidet med nybygg og rehabilitering av Politiskolen i Oslo og Eidsvåg kapell i Bergen, Norges Banks nybygg 1986, ombyggingen av krypten i Oslo Domkirke 1988 og nybygg til St. Magnus katolske kirke på Lillestrøm 1988. Samarbeidet med Lund & Slaatto, som også omfattet mange andre utfordrende og lærerike oppdrag, var svært viktig for hennes faglige utvikling. I egen praksis fra 1988 har hun fått erfaring med andre arkitekters tanker og arbeidsmåter, og Beate Ellingsen AS har siden vokst til å bli et av landets største interiørarkitektkontorer.

Firmaets oppgaver innen interiørarkitektur omfatter skoler, kirker, kontorer, kulturhus, restauranter, hoteller, ambassader og privatboliger, samt rehabilitering av rom i eldre, bevaringsverdige bygninger. I forbindelse med innredningen av Oslo Tinghus leverte Beate Ellingsen spesialløsninger som har gitt særpreg og høytid til vigselsrom og til sammen 52 rettssaler. Et ønske om å gi bedre muligheter for innbyrdes kontakt mellom de ulike aktørene i rettssalene er løst ved å benytte alternative bordformer, og det ble lagt vekt på variasjon i materialer og fargebruk for å skille mellom de ulike embetene. Vitnebokser og dommerstoler er gitt moderne sittekomfort og justeringsmuligheter. Alle møblene til vigselsrommet er spesialtegnet, i ønsket om å gi rommet preg av “høytid og glede”. I ombyggingen av gamle Oslo Tinghus til Høyesteretts bygning 1996 var hun med på å skape helhet i rommene ved å bevare og holde på mest mulig av interiørenes kvaliteter og samtidig tilføre nye elementer.

Beate Ellingsen har hatt ansvar for innredningen av de norske ambassadene i Riga (1993), Kiev (1995) og Berlin (1999). Nevnes må også innredningen av Bislett Høgskolesenter (1992–98), kontorer og styrerom for Schibsted (1994), styrerom med spesiallagede stoler for Aker på Aker Brygge og ombygging av de samme lokalene til nytt hovedkontor for Aker RGI (1995) samt interiøret til reklamebyrået JBRs styrerom (1996). Alle oppgavene har fått meget varierte løsninger. Innredningen av Jotunheimen Fjellstue i forbindelse med oppussingen 1995 bød på andre utfordringer enn de fleste andre store prosjektene hun har hatt. Læringsarenaer er det nyeste spesialfeltet for kontorets oppdrag, og Kastellet skole i Oslo (2004) er et eksempel på nyskapende interiørløsninger der utformingen er styrt etter ønsket om en åpen skole.

Innen produktdesign har Beate Ellingsen tegnet stoler, lamper og spesialinnredninger som er kommet i serieproduksjon, bl.a. stolen Ida for Sørlie Møbler, og i tillegg møbler til bestemte bygg. Møblene er vist i et titalls kollektive utstillinger etter 1987.

Beate Ellingsen er tildelt Oslo Bys kulturstipend 1990, Jacob-prisen 1996 og Merket for God Design (for stolen Ida) 1997. I løpet av 1990-årene har hun vunnet 1. pris i flere offentlige konkurrranser innen møbeldesign og interiør, bla. for Regjeringskvartalets 5. byggetrinn 1992, innredning av det nye Rikshospitalet, ombygging av Phillipsbygget i samarbeid med Lund & Slaatto 1997, og innredning av Colosseum Park, Kreditkassen 1997. Beate Ellingsen ble 2001 tildelt Statens byggeskikkpris for Sametinget.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Beate Ellingsen