Faktaboks

Baard Iversen
Født
22. september 1836, Aukra, Møre og Romsdal
Død
15. mars 1920, Trondheim, Sør-Trøndelag
Virke
Kjøpmann og politiker
Familie
Foreldre: Gårdbruker Iver Baardsen Fanghol (1810–64) og Bereth Marie Knutsdatter Bergsbakken (1811–52). Gift med Anna Johanne Georgine Junge (2.2.1842–3.3.1933), datter av skipsfører Hans Christian Junge (1809–43) og Jacoba Christophine Cold (1821–1903).

Baard Iversen var en av de mest fremgangsrike “nye menn” i Trondheims næringsliv på slutten av 1800-tallet. Han grunnla et spedisjonsfirma, som fremdeles eksisterer, og var dessuten politiker. Sin viktigste innsats gjorde han for opprettelsen av Dovrebanen.

Iversen vokste opp på gården Fanghol i Romsdal og gikk på omgangsskolen i hjembygda. 1854 flyttet han til Ålesund, hvor han arbeidet som dreng og butikkbetjent hos en kjøpmann. På fritiden skaffet han seg handelsutdannelse.

1862 fikk Iversen borgerskap i Trondheim og grunnla sin egen forretning med agentur i papir, konvolutter og klær. Under høykonjunkturen i 1860-årene tok han spranget fra krambodhandler til grosserer (mel og sukker), og han gikk inn i shipping. 1868 kjøpte han to dampprammer, og 1872 ble han medeier i dampskipet Leif. Rederiet var lønnsomt, og 1888 grunnla Iversen Trondhjems Dampskibsselskab, som ble oppløst 1898.

Hans forretninger overlevde den langvarige krisen 1873–89, men påkjenningene var store, og Iversen ble liggende syk av angst. Firmaet var 1896 med på å arrangere Det Nationale Baadstevne i Trondheim, og 1908 satt Iversen i styret for Den Skandinaviske Fiskeriudstilling. 1906 ble firmaet B. Iversen & Co. registrert, og i tiden som fulgte var det bl.a. agent for Wilh. Wilhelmsens rederi, Fred. Olsen & Co og Den Norske Amerikalinje.

Som medlem av Trondheim bystyre og formannskap 1881–92 arbeidet Iversen for å opprette en kommunal pensjonskasse og han var en ivrig forkjemper for flere offentlige parker i byen. Han var valgmann ved stortingsvalgene 1882–91, og 1893 møtte han som varamann på Stortinget. Fra 1899 var han medlem av komiteen for omorganisering av Statens fiskeriforvaltning. 1883 var han en av stifterne av Grundlovsforeningen, en konservativ velgerforening som senere gikk inn i Høyre.

Baard Iversen tok initiativet til å få bygd en bredsporet jernbane gjennom Gudbrandsdalen og var fra 1895 medlem av det stedlige arbeidsutvalg for Dovrebanen. Han ble i ettertid omtalt som Dovrebanens far, og han kom med det avgjørende fremstøtet 1906, da han hadde mange fortrolige konferanser med politikere og medlemmer av jernbanestyret. Trondheims aviser ble brukt i propagandaen, og det gikk rykter om gilde pressekonferanser. Iversens arbeid lyktes, og 1908 vedtok Stortinget å bygge banen.

Baard Iversen var også en viktig aktør innenfor næringslivets organisasjoner, bl.a. som formann i Trondhjems Handelsstands Forening og styreformann i Trondhjems Handelsstands Understøttelseskasse 1878–1913. Han var 1865 med på å starte Detaillistforeningens Sparebank (fra 1885 Trondhjems Handelsbank) og satt i styret der til 1917. Han var medlem av representantskapet i Norges Bank og direksjonsmedlem i Trondhjems Sparebank, formann for Bergensutstillingen 1898, Trondhjems Fiskeriselskab og A/S Trondhjems Frilager.

Baard Iversen ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1900 og kommandør 1910. Han var æresmedlem i Trondhjems Handelsstands Forening fra 1903 og i Trondhjems Fiskeriselskab fra 1918. 1966 ble en gate på Sluppen i Trondheim oppkalt etter ham. Forfatteren Peter Egge, som hadde arbeidet hos Iversen, beskrev ham som en selvsikker herre med fritt slagfelt for sin virketrang, enehersker innenfor sin forretning og en patriark overfor sine underordnede.

Kilder og litteratur

  • Biografi i Lindstøl, bd. 1, 1914
  • O. Schmidt: biografi i NBL1, bd. 6, 1934
  • Delphin Amundsen, 1947