Faktaboks

Aud Blankholm
Født
1. november 1947, Ørsta, Møre og Romsdal
Virke
Sykepleier, administrator og organisasjonskvinne

Aud Blankholm har gjennom sitt arbeid som tillitsvalgt og ansatt i Norsk Sykepleierforbund gjennom nær 30 år markert seg som en uredd og resultatorientert talskvinne for sykepleiernes faglige, profesjonelle og økonomiske interesser. Hun har også gjort en betydelig innsats som sykehusadministrator og som Statens personaldirektør.

Blankholm vokste opp i Ørsta og tok examen artium 1967 på Volda gymnas. Hun ble uteksaminert som offentlig godkjent sykepleier ved Diakonissehusets sykepleierskole 1971 og arbeidet deretter som sykepleier ved Diakonissehusets sykehus Lovisenberg og som lærer ved Diakonissehusets sykepleierskole. Hun har pedagogisk utdannelse fra Norges Sykepleierhøyskole, grunnfag i statsvitenskap og er kandidat i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.

Aud Blankholm ble valgt til nestleder i Norsk Sykepleierforbund for perioden 1979–81. Fra 1981 til 1983 var hun personlig sekretær for daværende sosialminister Leif Arne Heløe. 1983 ble hun valgt til leder av Norsk Sykepleierforbund, et verv hun hadde frem til 1987. Da hun ble leder av Norsk Sykepleierforbund, meldte hun seg ut av partiet Høyre, fordi hun mente dette vervet krevde at man var partinøytral. Som leder av Norsk Sykepleierforbund var hun ikke redd for klart og tydelig å kritisere politiske forslag hun mente kunne komme til å redusere helsevesenets kvalitet, uansett hvilket politisk parti som fremførte forslagene, også om de kom fra Høyre, partiet hun selv hadde tilhørt og arbeidet for.

Hun markerte seg som en meget bevisst lønnsforhandler for sykepleierne. Tre ganger tok sykepleierne streikevåpenet i bruk mens Aud Blankholm var leder for Norsk Sykepleierforbund. I denne perioden ble det fra forbundets side nedlagt et betydelig arbeid for å forbedre grunnutdanningen av sykepleiere som ble plassert inn i landets høyskolesystem. Den videreutdanningen av sykepleiere innenfor fagområdene pedagogikk og administrasjon som Norsk Sykepleierforbund hadde hatt ansvaret for å drive siden 1925, ble overført til Universitetet i Oslo under navnet Institutt for Sykepleievitenskap.

Aud Blankholm fremførte kompromissløst overfor leger og sykehusadministratorer kravet om sykepleiernes rett til å være ledere og faglig ansvarlig for sykepleien på landets sykehus. Som leder profilerte hun sykepleiernes sak overfor media på en bemerkelsesverdig fin måte ved sin saklige innsikt og naturlige opptreden. 1988 ble hun anmodet om å søke stillingen som direktør for Aker sykehus. I den stillingen fikk hun i oppdrag av Oslo kommune å redusere sykehusets budsjett med betydelige beløp, en oppgave hun løste ved et nært samarbeid med alle yrkesgruppene på sykehuset; i løpet av 1989 ble det på Aker sykehus spart inn 60 millioner kroner på budsjettet, bl. a. gjennom en betydelig reduksjon av antall ansatte ved sykehuset, men uten at pasienttilbudet ble redusert.

Høsten 1990 ble hun ansatt som Statens personaldirektør. I den stillingen representerte hun Statens interesser i store lønnskonflikter med bl.a. Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) på vegne av lærerne våren 1994 og politi- og lensmannsetaten samme høst.

1995 ble Aud Blankholm ansatt som generalsekretær i Norsk Sykepleierforbund og har siden vært øverste leder av forbundets faste administrasjonsstab, bare avbrutt av 2 1/2 år som valgt leder i AF, fra januar 1999 til organisasjonen ble nedlagt juni 2001. Hun ble utnevnt til æresmedlem av Norsk Sykepleierforbund 2004.

Kilder og litteratur

  • Artikler i Aftenp.
  • E. Lie: “Nå blir vi tatt på alvor, men det har tatt tid”, interjvu med Aud Blankholm, i Sykepleien nr. 15A/1987
  • K. Melby: Kall og Kamp. Norsk Sykepleierforbunds historie 1990