Atle Jebsen

Faktaboks

Atle Jebsen
Født
10. november 1935, Bergen
Død
13. oktober 2009, Voss
Levetid - kommentar
omkom i en trafikkulykke
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsreder Kristian Stange Jebsen (1901–67) og Sigfrid (“Sissi”) Kjerland (1904–93). Gift 1) 1961 med Lisa Lange (1933–), datter av Franz Lange og hustru Elisabeth, ekteskapet oppløst; 2) 1984 med Arnhild Høivik (1951–), datter av Ottar Høivik og hustru Kjellaug. Sønnesønn av Kristian Gerhard Sundt Jebsen (1872–1950; se NBL1, bd. 6); sønnesønns sønn av Peter Jebsen (1824–92); brorsønns sønn av Gustav Adolf Jebsen (1884–1951); bror av Kristian Gerhard Jebsen (1927–2004).

Atle Jebsen står som en av de ledende norske shippingmenn gjennom den turbulente perioden fra 1960-årene frem til århundreskiftet. Han søkte basis for sin skipsfartsvirksomhet ved nære relasjoner til industribedrifter og fremstod som ambisiøs, visjonær og med stor evne til å få i stand forretninger. Han ble en foregangsmann i arbeidet for internasjonalisering og engasjerte seg sterkt i den maritime næringspolitikk gjennom tillitsverv i Norges Rederiforbund.

Jebsen tilhørte en bergensslekt med sterke forretningsinteresser. Etter examen artium 1954 og militærtjeneste studerte han økonomi ved Queen's College i Cambridge, Storbritannia, hvor han 1959 tok B.A.-graden, og to år senere tok han M.A.-graden ved Cambridge University. Han hadde praksis som befrakter i meglerfirmaer i Oslo, Hamburg og New York før han i begynnelsen av 1963 overtok ledelsen av nordsjøavdelingen i familiefirmaet Kristian Jebsens Rederi. Han fortsatte i rederiet sammen med sin far etter at den eldre broren Kristian Gerhard trakk seg ut 1966. Året etter ble far og sønn utsatt for en togulykke under en reise fra New York til Montreal; faren omkom, mens Atle Jebsen selv slapp uskadd fra ulykken. I en alder av 31 år overtok han ledelsen av familierederiet.

Under Atle Jebsen ble virksomheten rendyrket mot kontraktsfart for industrien, bygd på langsiktige fraktkontrakter. Rederiet var allerede etablert med et britisk datterselskap, men overtakelsen av meglerfirmaet Erling Mortensen AS i Oslo 1967 innledet en lang rekke oppkjøp og samarbeidsprosjekter som i løpet av 1970-årene skapte Jebsen-gruppen, med virksomheter i Tyskland, Australia, Canada, USA, Island, Jordan, Saudi-Arabia, Egypt og Filippinene. 1973 tok industrikonsernet Dillingham Corp. på Hawaii kontakt med tanke på samarbeid. Dette resulterte i Bermuda-selskapet Pacific Norse Shipping Corp. 1976 gikk rederiet også inn i offshore med borefartøyer. I denne fasen fikk Kristian Jebsens Rederi 1978 hedersprisen “Årets bedrift” for 1977, og Atle Jebsen selv mottok 1980 Farmands bedriftslederpris.

Som reder og tillitsvalgt i Rederiforbundet kom Jebsen fra slutten av 1970-årene til å engasjere seg sterkt i arbeidet for nye og mer fleksible bemanningsordninger som kunne sikre konkurranseevnen for norske skip. Dette førte til en bitter strid med offisersorganisasjonene i årene 1982–86.

Etter flere år med solide overskudd snudde utviklingen for rederiet 1982. Markedet sviktet, samtidig som rederiet var inne i et stort nybyggingsprogram. Dessuten kom rederiet til å lide under valutautviklingen, der gjelden steg fortere enn rederiet kunne betale ned. 1985 så Jebsen seg nødt til å innlede forhandlinger med kreditorene om betalingsutsettelse, og året etter ble det inngått et tre års gjeldsmoratorium for 40 skip til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Et nytt holdingselskap ble etablert, som sammen med eksterne investorer kjøpte opp en rekke skip fra familierederiet. Dermed kunne virksomheten fortsette uforandret utad.

Etter markedsoppsvinget 1987–90 stod Jebsen-gruppen med en flåte på rundt 100 skip. Men til tross for effektiv drift og en stor kontraktsportefølje lyktes det aldri å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet. I årene 1996–99 ble det meste av den tradisjonelle flåten solgt. Tilbake stod rederiets engasjement i mindre spesialskip med automatisk losseutstyr, samt kontraktsfart med innleide skip, fortsatt basert på industriens logistikkbehov. I dag (2002) utgjør rederiets engasjement i Aboitiz Jebsen Bulk Transport på Filippinene (etablert 1980) noe over halvparten av den samlede virksomhet.

Atle Jebsen var formann i Norges Rederforbunds småskipsgruppe 1972–76, visepresident i forbundet 1977–81 og president 1982–83. Han var president i Baltic and International Maritime Council (BIMCO) 1985–86 og styremedlem i Norges Eksportråd 1984–90. Han var styreformann i Den Norske Krigsforsikring for Skib fra 1984 og styreformann i Marintek fra 1993.

Kilder og litteratur

  • Å. Hoaas: “Hemmeligheten bak Jebsen-gruppens 'klaff' i Egypt”, i S. Aurmark m.fl. (red.): Med verden som virkefelt. 18 norske shippingportretter, 1977, s. 35–42
  • D. Bakka jr.: Byen ved de syv hav. Maritime Bergen, Bergen 1998
  • d.s.: I Industriens tjeneste, Kristian Jebsens Rederi 1929–1979, upublisert manuskript
  • artikler i BTid., Dagens Næringsliv og Kapital