Faktaboks

Aslaug Blytt
Født
24. april 1899, Bergen
Død
22. april 1966, Bergen
Virke
Kunsthistoriker og museumsstyrer
Familie
Foreldre: Kjøpmann Johan Nicolay Lieske Blytt (1871–1953) og Sigrid Hanssen (1876–1958). Ugift.

Aslaug Blytt var en forgrunnsskikkelse innen kunstformidling; hun tok initiativet til opprettelsen av Landslaget Kunst i Skolen, og var senere direktør for Bergen Billedgalleri og Rasmus Meyers Samlinger.

Aslaug Blytt tok magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 1935, og etter 20 års arbeid i den høyere skolen gikk hun over til å bli kunsthistoriker på heltid, som styrer for Rasmus Meyers Samlinger og Bergen Billedgalleri i perioden 1950–64. 1930–34 var hun adjunkt ved Sydneshaugens skole i Bergen, 1935–47 lektor ved Bergens Katedralskole. 1947–50 var hun museumslektor ved Nasjonalgalleriet i Oslo, og 1950 var hun med Unesco-stipend på et studieopphold i USA for å sette seg inn i museumspedagogikk med særlig henblikk på undervisningen av skolebarn i museer og samlinger (museer i New York, Cleveland, Chicago, Baltimore, Minneapolis). Under oppholdet foreleste hun en kortere tid om nyere nordisk kunst som associate professor ved University of Minnesota.

Som museumsstyrer nedla Aslaug Blytt seg betydelig fortjeneste både ved ordningen og utvidelsen av den store samlingen som hun administrerte. Flere viktige museumskataloger utkom under hennes styretid. Den utadrettede virksomheten var i sterk økning som en følge av hennes store interesse og arbeid for kunstformidling, et felt som vokste frem i tiårene etter den annen verdenskrig og der hun var en forgrunnsskikkelse. Den samme dype interessen for saken preget hennes mange års virke som styremedlem i Riksgalleriet (fra 1953) og hennes formannstid ved Landslaget Kunst i skolen 1948–50.

Kunsthistorikeren Aslaug Blytt har satt spor etter seg i mange artikler om kunst, kunstnere og kunstformidling, og i utstillinger som hun var med på å arrangere, de fleste i hennes museum, men mange også som vandreutstillinger i et samarbeid med andre kunstinstitusjoner. Hennes bok om maleren Lars Hertervig fra 1939 er blitt stående som et av de viktigste bidragene til kjennskapen om denne merkelige maleren, med en kartlegging av hans produksjon gjennom et omfattende detektivarbeid.

Aslaug Blytt var politisk engasjert, og som representant for Arbeiderpartiet var hun medlem av Bergens bystyre 1945–47 og 1956–60, samt varamann til Stortinget 1945–49. Hun var medlem av sentralstyret i Norsk lektorlag 1945–47, samme år medlem av Bergen skolestyre, dessuten medlem av Kringkastingsrådet 1946–50. Ved avgangen som museumsstyrer 1964 fikk hun Kongens fortjenestemedalje i gull.

Verker

  • Lars Hertervig, 1939
  • Skolebesøk i kunstmuseer, Kunst i skolens småskrifter nr. 2, 1951
  • Edvard Munch. Katalog over malerier og grafikk (sm.m. O. R. Johannesen), festspillutstilling i Rasmus Meyers Samlinger, Bergen 1959