Faktaboks

Arne Wilhelmsen
Født
15. juni 1929, Oslo
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsreder Anders Wilhelmsen (1899–1969) og Aslaug Gjertsen (1900–99). Gift 1958 med Elise (“Lise”) Høegh (26.6.1936–), datter av skipsreder Carl Johan Tybring Høegh (1901–82) og Alexandra Jakhelln (1910–68). Bror av Gjert Wilhelmsen (1927–).

Under Arne Wilhelmsens ledelse og innflytelse utviklet Anders Wilhelmsen & Co. seg til å bli et av landets mest allsidige og velfunderte rederi- og finansieringsforetak ved inngangen til 2000-tallet.

Wilhelmsen vokste opp i et shippingmiljø. Faren Anders Wilhelmsen hadde arbeidet på rederikontor hele sitt yrkesliv, med eget rederi siden 1939. Etter examen artium fra Ris skole 1947 og studentfageksamen året etter drog Arne Wilhelmsen til sjøs, fulgt av tjeneste i Tysklandsbrigaden og allsidig praksis ved meglerkontorer i Oslo og New York. Dette, sammen med gode eksamenskarakterer, gjorde at han var blant svært få uten universitetseksamen som kom inn på MBA-studiet ved Harvard Business School, som han fullførte 1953.

Året etter reiste Wilhelmsen etter farens ønske tilbake til Norge og begynte som befrakter i familierederiet, hvor han ble opptatt som medinnehaver 1955; fra 1961 var han administrerende direktør og fra 1969 styreformann. Virksomheten ble utvidet fra hovedsakelig tanktransport til bulk- og biltransport. Wilstar, et av Norges største tankskip, ble levert like etter Seksdagerskrigen 1967. Ratene steg, og i rette øyeblikk sluttet Arne Wilhelmsen fraktavtaler for skipet som gjorde det økonomisk mulig å sette flere nye prosjekter i verk innen fiskeri, offshore, boligbygging og data.

Ett engasjement ble en milepæl både for rederiet og for norsk skipsfart, da Anders Wilhelmsen, I. M. Skaugen og Gotaas-Larsen stiftet Royal Caribbean Cruise Line A/S (RCCL) 1969. Som styrets viseformann fikk Arne Wilhelmsen helt fra starten en sterk innflytelse i det som i dag er verdens nest største cruiserederi. Mens RCCLs første skip, Song of Norway, var på 18 000 tonn og tok ca. 800 passasjerer, er det hittil (2004) største, Navigator of the Seas, på 137 000 tonn med plass for 3800 passasjerer.

Wilstar markerte en milepæl 1967. Det samme kan sies da Ted Arison, innehaver av erkerivalen Carnival Cruise Line, 1988 forsøkte å få kontrollen over RCCL. Mens de to andre partnerne aksepterte Arisons tilbud, klarte Arne Wilhelmsen i samråd med sin bror Gjert Wilhelmsen i løpet av en 40 dagers frist å hindre salget ved å reise 577 millioner dollar – en av de største transaksjoner i norsk skipsfart – gjennom et 50/50 norskamerikansk partnerskap med familien Pritzker, som eier hotellkjeden Hyatt, og skipsreder Sammy Ofer. Foruten selve kjøpet sikret avtalen kapital til videre vekst. 2004 teller RCCL-konsernet 28 passasjerskip, flere av dem blant verdens største.

1992 gikk Arne Wilhelmsen av som administrerende direktør, men fortsatte som styreformann i A. Wilhelmsen A/S, som kontrollerer Anders Wilhelmsen-gruppen. Med kjøpet av det havarerte investeringsselskapet Investa 1993 ble virksomheten utvidet til flytende oljeproduksjons- og lagringsanlegg samt eiendomsutvikling gjennom datterselskapene Golar-Nor Offshore og Nydalens Compagnie. Oljevirksomheten ble senere solgt, mens eiendom og andre landbaserte aktiviteter har fått stor betydning i både inn- og utland, særlig i de baltiske land.

Selv om rederiet har krevd mesteparten av Arne Wilhelmsens tid og kapasitet, har han også påtatt seg private og offentlige verv, bl.a. for Høyre i Bærum kommunestyre, i Nordisk Skibsrederforenings og Norges Rederiforbunds hovedstyrer, i Norge-Amerika-foreningen og i Morgenbladet, foruten styre- og representantskapsverv innen bank og assuranse. Av natur er Arne Wilhelmsen nøktern og omgjengelig. Golf, jakt, fiske og friluftsliv i skog og mark har preget disponibel fritid, dertil en dyp interesse for japansk språk, historie og kultur. En sterk familiebevissthet har han fått i arv fra tidligere generasjoner. Wilhelmsen ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 2005.

Kilder og litteratur

  • B. Kolltveit: Fra Verdens Ende mot de syv hav. Anders Wilhelmsen & Co. 1939–1989, 1989
  • d.s. og J. Maxtone-Graham: Under Crown and Anchor. RCCL 1970–1995, 1995
  • B. Kolltveit: Six Decades on the Seven Seas. The Anders Wilhelmsen Group 1939–1999, 2000
  • samtale med den biograferte