Faktaboks

Arne Asper
Arne Johannes Asper
Født
12. mars 1923, Nes, Akershus
Død
25. januar 2017
Virke
Foregangsmann i frossenfiskindustrien
Familie
Foreldre: Gårdbruker Johan Pedersen Asper (1885–1967) og Alma Evensen (1887–1958). Gift med Borghild Smedvik (22.6.1923–), datter av kjøpmann Ingvald Smedvik (1878–1967) og Aliksandra Eriksen (1889–1974).

Arne Asper ledet utbyggingen av frossenfiskkonsernet Frionor til å bli et av Norges største eksportforetak.

Da Asper skulle stake ut sin yrkeskarriere i tiden like etter den annen verdenskrig, lå det ikke i kortene at han skulle satse på fiskeriene. Bakgrunnen hans pekte i hvert fall ikke i en slik retning, ettersom han var født og oppvokst i Nes på Romerike, en av de typiske breibygdene på Østlandet og dermed et av kjerneområdene for norsk landbruk. Men fra første dag i yrkeslivet i 1947 var det likevel fisk og ikke jordbruk som fanget interessen. Asper avbrøt jusstudiene dette året for å ta fatt på stillingen som bokholderassistent i det nystartede firmaet Norsk Frossenfisk A/L. Han skulle siden komme til å nå helt til topps i selskapet.

Andelslaget Norsk Frossenfisk var etablert høsten 1946 som et salgsselskap for felles omsetning og markedsføring av frossen fisk og filet overfor utlandet. Stifterne var et førtitalls produksjonsbedrifter som lå spredt langs kysten i nord og vest, mens salgsselskapet hadde sete i Oslo. Det dreide seg om en forholdsvis ny bransje innenfor fiskeriene i Norge. Etter en forsiktig start i 1930-årene, hadde utbyggingen av frossenfiskproduksjonen virkelig skutt fart under krigen med de tyske okkupantene som pådrivere.

Overgang til frysing som et alternativ til den tradisjonelle tørkingen og saltingen inngikk samtidig som et sentralt element i planene London-regjeringen la for etterkrigstidens norske fiskerier, og da krigen var over, startet oppbyggingen av den norske filetindustrien, dels i form av statlige prosjekter og dels i privat regi. Staten spilte også aktivt med i kulissene i forbindelse med dannelsen av Norsk Frossenfisk A/L og sørget for å gi selskapet beskyttelse i form av monopol på eksport av frosne fiskeprodukter. Monopolordningen har siden gradvis blitt lempet på, bl.a. ved etableringen av Findus i begynnelsen av 1950-årene og da Nordic Group fikk eksportrett 1967. – Varemerket Frionor så dagens lys 1947, året etter stiftelsen av salgsselskapet. Fra 1963 ble merket integrert i firmanavnet, som nå ble Frionor Norsk Frossenfisk A/L.

Arne Asper gikk gradene i Frionor. Han avanserte til hovedbokholder 1951, ble kontorsjef 1956 og underdirektør 1962. Fem år senere var det duket for sjefskifte, og Asper overtok etter Emil Petersen, som hadde ledet selskapet siden starten. Frionor var nå definitivt ferdig med oppbyggingsfasen. Et verdensomspennende salgs- og distribusjonssystem var etablert og varemerket Frionor godt kjent på bakgrunn av systematisk reklameaktivitet og bruk av fargerik emballasje over lang tid. I 1969, etter at Asper hadde vært sjef i to år, skjedde noe som må ha fungert som en kraftig stimulans for alle i selskapet. Frionor ble da som første norske selskap tildelt Eksportprisen av Norges Eksportråd.

Under Aspers ledelse gikk man etter hvert over til å legge større vekt på produktutvikling og videreforedling av råstoffet. Utbyggingen av datterselskaper i inn- og utland, som hadde startet i 1950-årene, fortsatte. Frionor var ikke lenger noe rent salgsselskap, men et omfattende konsern; det dreide seg om en milliardforretning. Selskapet hørte med blant de største norske eksportforetak og var helt i verdenstoppen som salgsselskap for frosne fiskeprodukter. Arne Asper ledet bedriften fra 1967 og i knappe 20 år. I 1986 overtok Svein G. Nybø ansvaret, mens Asper fortsatte som arbeidende styreformann frem til 1988.

Med engasjement i selskapet over et tidsrom på mer enn 40 år, og med en nesten tjueårig sjefsperiode, foruten en rekke styreverv i konsernets ulike datterselskaper, må Arne Asper sies å ha lagt ned en usedvanlig innsats for Frionor spesielt, men også for norsk fiskerinæring generelt. Han har dessuten vært nestformann i styret i Norges Eksportråd og styremedlem i Den nordiske investeringsbank. Asper ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1987.

Kilder og litteratur

  • Frionor 25 år. 1946–1971, 1971
  • “Arne Asper 60 år”, i Nordlys 11.3.1983
  • “Frionor 40 år”, bilag til Norsk Fiskerinæring nr. 10/1986
  • “Arne Asper har fylt 70”, i Fiskaren 17.3.1993
  • HEH 1994
  • Pionérinnsats gjennom 50 år. Frionor l946–1996, 1996