Faktaboks

Arndt Leonard Thesen
Født
25. oktober 1816, Larvik, Vestfold
Levetid - kommentar
Død 1875 i Knysna, Sør-Afrika
Virke
Kjøpmann og reder
Familie
Foreldre: Kaptein i Laurvigens jegerkorps Ole Arndt Thesen (1777–1833) og Lene Hjorth (1775–1843). Gift 3.5.1846 i Bergen med Ane Catherine Margrethe Brandt (31.1.1819–1900).

Arndt Leonard Thesen drev et handelshus i Stavanger, men forlot byen da firmaet gikk konkurs og reiste til Sør-Afrika, der han grunnla byen Knysna.

Thesen vokste opp i Larvik, som den yngste av kaptein Ole Arndt Thesens fem sønner. Sammen med broren Fredrik Wilhelm Thesen kom han til Stavanger tidlig i 1840-årene, og 1845 startet han handelshuset A L. Thesen & Co. Firmaet holdt til i en større bygård (nå Hauge-huset) ved Torget i Stavanger sentrum og investerte i skip og skipsparter.

Som så mange andre kjøpmenn og redere i Norge tjente Thesen godt på fraktfart under Krimkrigen 1851–54. Men perioden etter krigen ble kritisk, og Thesen-firmaet var ett av flere handelshus og næringsforetak som gikk konkurs i årene 1864–69. Årsakene til konkursen var bl.a. feilsatsing på investeringer i kornhandelen på Østersjøen. Konkursen var dramatisk. Boet hadde midler til en verdi av ca. 27 000 spesidaler etter at prioriterte fordringer var dekket, men de uprioriterte fordringene var på 176 359 spesidaler. Byens banker hadde store utestående beløp i firmaet. For Thesen-familien må fallitten ha vært en stor påkjenning. De hadde hatt en ledende posisjon i byen og besluttet nå å emigrere.

Da konkursberetningen ble fremlagt 1870, hadde familien allerede forlatt byen. Thesen fikk anbefalingsbrev fra den britiske visekonsul Wilhelm Hansen, innehaver av byens største handelshus, som gav ham det beste skussmål. Med økonomisk hjelp fra sin bror, skipskaptein Mathias Theodor Thesen, kjøpte A. L. Thesen tilbake en av skutene i boet, Albatross, og 1869 forlot han Stavanger sammen med sin kone og 9 barn. Målet var New Zealand.

Broren Mathias var med som skipets kaptein. De ankom Cape Town 16.11.1869, og satte så kurs for New Zealand, men storm tvang dem tilbake til Cape Town. Den tømmerlasten de hadde om bord, ble solgt for å finansiere reparasjon av skipet. Med hjelp fra den norske (svenske) konsul i Cape Town og forretningsforbindelser ble den nyreparerte skuten brukt til å frakte tømmer til Cape Town fra det lille tettstedet Knysna. Hensikten var å skaffe penger til reisen til New Zealand. Men fremtidsutsiktene ved tømmerhandelen fortonte seg så lyse at familien slo seg ned i Knysna i stedet og etablerte forretningsvirksomhet der, Thesen and Company.

A. L. Thesen døde 1875, men sønnene Charles, Hjalmar, Rolf, Ragnvald og Nils Peter fortsatte handelsvirksomheten. Charles W. Thesen ble daglig leder av firmaet. Firmaet og familien kom til å sette sterkt preg på forretningslivet ikke bare i Knysna, men langs hele kyststripen Cape Town–Port Elizabeth. De var engasjert i tømmerhandel, sagbruk, rederi, handel, avisdrift, gullgruvedrift, landbruk og skogplanting og anla skoler, veier og jernbane.

Handelshuset er i senere tid fisjonert. Men hele byen preges av Thesen-familiens betydning og dominans. Bymuseet er i alt vesentlig knyttet til deres aktiviteter, og både hovedgaten og øya utenfor Knysna er oppkalt etter familien. Byens mest spektakulære bygning er Thesen House. Thesens mange etterkommere setter fremdeles sitt preg på byen og området.

Kilder og litteratur

  • Kirkebøker, konkursbo/skifter, panteregister og pantebøker i SA, Stavanger
  • Stavanger Borgerbok, utg. av A. Kielland, Stavanger 1935
  • Ovenstad, bd. 2, 1949
  • J. Gløersen: Dødsfall i Norge, 1964–87
  • K. Egeland m.fl. (red.): Stavanger på 1800-tallet, Stavanger 1975, s. 104, 237
  • P. Storrar: Plettenberg Bay and The Paradise Coast, Cape Town 2001, s. 191–198
  • H. Thesen: A brief history of the Thesen family, 2 bd., u.å.
  • intervju med Hjalmar Thesen i Stavanger Aftenblad 11.12.1999