Faktaboks

Anne Grete Strøm-Erichsen
Født
21. oktober 1947, Bergen
Virke
Ingeniør og politiker
Familie
Foreldre: Jurist Leon Hjelle (1926–1998) og kontordame Irene Johannessen (1927–2009). Gift 31.7.1971 med sivilingeniør Arve Strøm-Erichsen (11.3.1947–), sønn av Finn Strøm-Erichsen og Sigrid Juel Jensen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen var den første kvinnelige ordføreren i Bergen og ledet Bergens første byregjering etter at byparlamentarismen ble innført 1999. Fra høsten 2005 er hun innvalgt på Stortinget og sitter som statsråd i Forsvarsdepartementet i Jens Stoltenbergs rød-grønne regjering.

Det kunne aldri bli noe annet enn Arbeiderpartiet for Anne-Grete Strøm-Erichsen. Under hele oppveksten var de politiske diskusjonene levende rundt kjøkkenbordet hjemme i Fridalen i Bergen. Sosial rettferdighet var et tilbakevendende tema. Strøm-Erichsens far er jurist og jobbet for Bergen kommune hele sitt yrkesaktive liv: “Jeg er oppfostret med Norges Lover i den ene hånden, og tanken om rettferdighet i den andre,” sier hun selv.

Hun har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1977. På den tiden bodde hun i forstaden Fyllingsdalen, og hun ønsket seg en gangsti rundt det lokale utfartsmålet Ortuvannet. Hun fant ut at hun hadde størst mulighet for å påvirke gjennom å engasjere seg politisk i bydelen, og Arbeiderpartiet var det naturlige valget. Strøm-Erichsen var varamedlem til Bergen bystyre 1987–91. Ved kommunevalget 1991 stod hun på Arbeiderpartiets liste, og hun ble bystyregruppens fraksjonsleder for skolesaker. Hun ble kommunalråd for skole 1995, og samme år begynte livet som heltidspolitiker.

Strøm-Erichsen overtok da varaordføreren i Bergen trakk seg 1998. Etter valget 1999 ble hun den første kvinnelige ordføreren i Bergen. Året etter ble hun den første lederen i byrådet som ble dannet da Bergen innførte byparlamentarisme. Hun gikk av som byrådsleder etter kommunevalget 2003. Høsten 2005 ble hun innvalgt på Stortinget for Arbeiderpartiet i Hordaland, en organisasjon hun ledet 1998–2000. Hun har sittet i partiets sentralstyre siden 2002. Strøm-Erichsen trekker frem rettferdig fordeling, like muligheter og et sterkt offentlig ansvar for utdannelse og omsorg når hun skal nevne noen av de politikkområdene hun brenner sterkest for. Da Jens Stoltenberg dannet sin rød-grønne regjering etter valgseieren i stortingsvalget, var det likevel Forsvarsdepartementet han tilbød Strøm-Eirhcsen, og hun ble utnevnt til statsråd 17. oktober 2005.

De 30 årene som er gått siden Strøm-Erichsen meldte seg inn i Arbeiderpartiet, har vært en blanding av en karriere i IT-bransjen og et liv som politiker. Hun arbeidet med informasjonsteknologi i bransjens barndom, helt fra hun var ferdig utdannet ved Bergen Ingeniørhøyskole 1974, og var ansatt ved Universitetet i Bergen 1974–84. Perioden var avbrutt av et toårig opphold i USA, der hun bl.a. tok et års videreutdanning. Fra 1984 arbeidet hun som systemsjef, programmerer og systemutvikler for ulike arbeidsgivere i næringslivet, bl.a. som daglig leder for Talesystemer AS fra 1987. 1991 begynte hun som rådgiver og konsulent hos BDC, der hun var frem til hun ble politiker på heltid.

I tillegg til de politiske vervene har Strøm-Erichsen ledet en offentlig utredning som ledet frem til NOU-rapporten Energi- og kraftbalansen mot 2020. Hun er medlem av sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund fra 2004 og av Europarådets komité for bærekraftig utvikling. Hun var ansvarlig for rapporten Major Oil spills: the role of the local authorities, som ble lagt frem 2005. Strøm-Erichsen var også president i organisasjonen World Heritage Cities, organisasjonen for alle byer som står på UNESCOs verdensarvliste, 1999–2001.

Anne-Grete Strøm-Erichsen har to barn – datteren Cathrine (1972–) og sønnen Joachim (1976–). Datteren er født med Prader-Willis' syndrom (en kromosomfeil som bl.a. kjennetegnes av enorm appetitt og varierende grader av lærevansker/utviklingshemming), noe som har preget Strøm-Erichsens liv som politiker og yrkesmenneske. I et ekteskap der det alltid har vært en selvfølge at begge parter skulle få utvikle seg, jobbe og være aktive på ulike områder, har det vært viktig å fordele og prioritere tiden.

Når Anne Grete Strøm-Erichsen har fri, bruker hun tiden med familien og de to irske setterne i familien. Turer på fjellet og skjønnlitteratur står høyt oppe på listen over fritidssysler.

Kilder og litteratur

  • Anne-Grete Strøm-Erichsens CV
  • opplysninger fra Anne-Grete Strøm-Erichsen, 2005