Anna Cathrine av Brandenburg

Faktaboks

Anna Cathrine av Brandenburg
Født
26. juni 1575, Wolmirstedt ved Magdeburg, Sachsen (nå Sachsen-Anhalt), Tyskland
Død
29. mars 1612, Københavns slott, begr. i Roskilde domkirke

Artikkelstart

Dansk-norsk dronning. Foreldre: Markgreve, senere kurfyrst Joachim Friedrich av Brandenburg (1546–1608) og Cathrine av Küstrin (1541–1602). Gift 27.11.1597 på Haderslevhus med kong Christian 4 (1577–1648). Dattersønns sønnesønns datter av kong Hans (1455–1513); mor til kong Frederik 3 (1609–70).

Dronning Anna Cathrine var Christian 4s første hustru og mor til hans tre eldste og kongelige sønner. Dette er hennes vesentligste innsats som dansk og norsk dronning.

Anna Cathrine vokste opp på slottet Wolmirstedt ved Magdeburg, hvor hennes far var verdslig administrator av erkebispedømmet. Han tilhørte huset Hohenzollern og ble senere kurfyrste av Brandenburg. Ekteskapet mellom Anna Cathrine og Christian 4 skal ha blitt avtalt under kongens store reise i Nord-Tyskland 1595, da han besøkte en rekke hoff med det formål å finne en hustru.

Anna Cathrines slekt var svært innflytelsesrik, og det var også viktig at den fremtidige dronningen var en god protestant. Hun og hennes foreldre reiste til København 1596 og deltok som gjester under Christian 4s kroning. De fremtidige ektefellene møttes deretter i Halle i januar 1597. Dette førte til at Christian 4 i august samme år sendte en delegasjon på fire riksråder til Wolmirstedt, hvor ekteskapskontrakten ble undertegnet. Den blivende dronning reiste deretter til Danmark, hvor hun ble viet til kongen på Haderslevhus slott i Midt-Jylland. Hun ble kronet som dronning i København 11. juni 1598.

Dronning Anna Cathrine ofret seg deretter for familien og var lite fremtredende. Det later heller ikke til at hun hadde særlig politisk innflytelse, og hun roses i samtidige kilder for beskjedenhet og religiøsitet. Hun lærte seg å snakke dansk og viste interesse for dansk kultur.

Dronningen fulgte ofte kongen på hans mange reiser og kom også til Norge, men ellers er intet kjent om hennes og kongens ekteskapelige forhold. Det var kanskje ikke det beste, da kongen tok Kirsten Madsdatter som elskerinne mens dronningen levde.

Anna Cathrine gikk for å være ortodoks lutheraner, og det er derfor merkelig at hun tilkalte kryptokalvinisten Oluf Kock til sitt dødsleie.

Dronning Anna Cathrine og Christian 4 fikk seks barn. Av disse døde tre – Frederik, Sophie og Elisabeth – som små, mens tronfølgeren, «den utvalgte prins» Christian (1603–47), kong Frederik 3 og hertug Ulrik (1611–33) overlevde moren.

Kilder og litteratur

  • E. Jørgensen og J. Skovgaard: Danske Dronninger, København 1909–10
  • biografi i H. Lande og Å. Gran: Norges konger og dronninger i tusen år, 1945
  • L. Laursen: biografi i DBL3, bd. 1, København 1979
  • G. Jensen i S. Heiberg (red.): Danmarks dronninger i tusind år, København 2000, s. 53–55

Portretter m.m.

  • Maleri (gruppeportrett sm.m. «den utvalgte prins» Christian) av Jacob Doordt, 1611; De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg Slot, Danmark; gjengitt i Heiberg 2000 (se ovenfor, avsnittet Kilder), s. 55
  • Maleri (gruppeportrett sm.m. kong Christian 4 og «den utvalgte prins» Christian, helfigur) av Peter Isaacsz, ca. 1612; De Danske Kongers Kronologiske Samling, Rosenborg Slot, Danmark
  • Maleri (helfigur) av Remmert Piettersz, 1630; Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, Danmark; gjengitt i Lande og Gran 1945 (se ovenfor, avsnittet Kilder), s. 217