Faktaboks

Andreas Ugland
Andreas Kjell Lund Ugland
Født
30. desember 1925, Grimstad, Aust-Agder
Virke
Sivilingeniør og skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsfører og skipsreder Johan Milmar Ugland (1881–1960) og Sara (“Sarita”) Lund (1892–1981). Gift 1952 med Aud Oda Thompson (27.11.1925–), datter av gårdbruker Benad Alvin Thompson (1904–67) og Nelly Augusta Jensen (1905–80).

Andreas Ugland har bygd opp en omfattende og allsidig maritim virksomhet. Med sin solide skipstekniske bakgrunn har han vært med å utvikle skipsfartssektoren, bl.a. spesialiserte bilskip. Han har alltid vært meget aktiv både i norske og internasjonale institusjoner.

Ugland vokste opp på Ugland gård i Grimstad som den yngste av fire søsken og tok examen artium 1944. Etter ett års verkstedpraksis på Pusnes mek. Verksted drog han 1945 til King's College i Newcastle. Her ble han sivilingeniør 1949 på skipsbyggingslinjen, og to år senere tok han eksamen på skipsmaskinlinjen.

1951 begynte han i A/S Uglands Rederi, hvor han utviklet en teknisk avdeling og også hadde tilsynet med nybygninger. Sammen med sin bror Johan Jørgen Ugland (1921–) ble han 1955 styremedlem i rederiet, og etter farens død 1960 drev brødrene rederiet. Andreas Ugland hadde stor teknisk innsikt samt fantasi og ideer til forbedring av skipene. Broren tok seg særlig av det forretningsmessige.

Rederiet hadde 1965 landets største malmskipsflåte. Men når bare senterlasterommene kunne brukes til å laste malmen i, oppfylte ikke skipene norske krav om at ikke-spesialskip måtte føre minst 45 kubikkfot last per tonn. Andreas Ugland fikk da ideen om å benytte sidetankene for ballastvann til å frakte korn og således oppfylle de norske krav. Flere malmskip fikk satt inn nye luker i sidetankene, og ombyggingene ble foretatt på rederiets eget verksted Nymo.

Ugland tok 1964 initiativ til å etablere det første internasjonale kommandittselskap, og det ble kontrahert 7 bil-bulkskip (roroskip) ved Öresundsvarvet. Disse skipene fikk heisbare dekk i annet hvert lasterom for å kunne ta biler i de lange lasterom og malm i de små. Ugland så her et marked med store fremtidsmuligheter.

1966 etablerte brødrene hvert sitt rederi, men ledet fremdeles familierederiet sammen. Med Ugland Management Co. A/S skulle Andreas Ugland ta hånd om kommandittselskapenes bilskip, mens brorens Ugland Shipping Co. A/S håndterte tankskip og malmskip.

Ugland så behovet for spesialisering og deltok aktivt i utformingen av bilskipene, som fikk slankere skrog, opptil 10 dekk og kraftigere fremdriftsmaskineri. Transportkontraktene, som startet med Saab, ble fulgt opp av kontrakter med Fiat, Nissan, Volkswagen, Peugeot, Renault og Citroën. Det ble også innledet samarbeid med Leif Høegh & Co, og pool-selskapet HUAL ble etablert 1971.

Også i offshore-sektoren deltok Ugland Management med spesialfartøyer for beredskapstjeneste, avanserte dykkeroperasjoner og rørlegging på havbunnen i samarbeid med franske selskaper.

1989 ble søstrenes andel av familierederiet utfisjonert, mens brødrene beholdt hver sin halvdel av de resterende ca. 60 %. Andreas Uglands virksomhet ekspanderte stadig, og da han 1995 fylte 70 år, overdrog han og hans hustru alle sine eierinteresser – vel 70 skip foruten industrivirksomhet, eiendomsutvikling, bilimport, miljøforbedring m.m. – til sine tre sønner Johan Benad (f. 1953), Andreas Ove (f. 1955) og Knut Axel (f. 1959).

Ugland er en av norsk shippings fremste tekniske eksperter, og både nasjonale og internasjonale instanser har trukket på hans kapasitet og innsikt. Han satt i Sjøfartsdirektoratets styre i mange år og deltok som norsk delegat i IMCOs (senere IMO) arbeid med sjøsikkerhetsspørsmål og med revisjon av konvensjonene om tonnasjemåling. Han har vært med i styret i klassifikasjonsselskapene Det norske Veritas, Lloyds og American Bureau of Shipping. I Norges Rederiforbund har han hatt mange verv, bl.a. visepresident. Han har vært formann i flere av International Chamber of Shippings komiteer. I Intertanko, organisasjonen for uavhengige tankskipsredere, var han styremedlem, visepresident og til slutt president.

Ugland har alltid vært opptatt av at samfunnet må satse på forskning og utvikling, og hans navn er knyttet til flere forskningsprosjekter og pionerinnsatser. I mange år har han vært opptatt av å få etablert et miljø hvor forskning, undervisning og næringsliv arbeider sammen.

Andreas Ugland er vital og humørfylt og har en enorm arbeidskapasitet. Som pensjonist har han fortsatt en rekke styreverv, og han har investert i mobiltelefoner og it-bransjen, bl.a. i et system som gjør det mulig for rederier å følge varene fra dør til dør via Internett.

Andreas Ugland ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1984. 1991 fikk han Sjøfartsdirektoratets plakett for sitt arbeid for å øke sikkerheten til sjøs. Han er kommandør av den italienske fortjenstorden og æresborger av Numakuma i Japan.

Kilder og litteratur

  • B. Dannevig: Ugland. Skipsbyggere – skipsførere – skipsredere gjennom 200 år, Grimstad 1973
  • intervju med Andreas Ugland i 100 A1 Lloyd's Register Magazine nr. 110, 1995
  • G. Nerheim og K. Ø. Gjerde: Uglandrederiene, Grimstad 1996
  • Andreas Ugland & Sons, brosjyre, Grimstad 1997
  • Arendal Folkebiblioteks klippsamling
  • samtaler med Andreas Ugland