Faktaboks

Andreas Claussen
Født
4. juli 1883, Trondheim, Sør-Trøndelag
Død
24. oktober 1957, Trondheim
Virke
Høyesterettsadvokat og riksmeglingsmann
Familie
Foreldre: Hotelleier Peter Albert Claussen (1854–1920) og Cecilie Ingbertine Debes (1852–1931). Gift 12.9.1916 med Annie Amalie Schaanning (11.7.1892–30.7.1965), datter av skifteforvalter Christian Knudtzon Schaanning (1855–1923) og Arnolda von Westen Sylow Müller (1859–1944).

Andreas Claussen var en av de fremste norske skrankeadvokater i mellomkrigstiden og årene etter den annen verdenskrig. Som riksmeglingsmann 1931–46 kom han til å sette preg på en viktig fase i denne institusjonens historie.

Claussen vokste opp i Trondheim, hvor hans foreldre drev byens fornemste hotellbedrift, Hotel Britannia (grunnlagt 1870 av morens første ektemann Andreas Myhre). Han tok examen artium 1902 ved Aars og Voss skole i Kristiania, begynte deretter å studere jus og ble cand.jur. 1907. Etter en periode som dommerfullmektig i Orkdal og et halvt års studieopphold i Paris etablerte han egen sakførerpraksis i Trondheim 1910. Han ble høyesterettsadvokat 1924. Fra 1936 drev han sin praksis i kompaniskap med Reidar Selmer (Henry Rinnans forsvarer) og med sønnen Peter Andreas Claussen fra 1949.

Andreas Claussen var som skapt for advokatgjerningen, og han kom til å tilhøre eliten blant norske advokater. Han var beskikket som fast forsvarer ved Gulating og Frostating lagmannsretter 1922–47 og aktor i Trondheim byrett 1947–53. Claussen var ikke advokaten med den grundige forberedelse eller den vidløftige utlegning, men hans grep på sakene og hans knappe form var effektiv. Formuleringsevne og replikkstyrke var hans kjennemerke, og han stod for høy advokatkunst. Han var meget velkommen i Høyesterett, og det ble sagt: “Det er morsomt i Høyesterett når du møter!”

Claussen var også advokat for Trondheim kommune, og her kom hans knappe form til sin rett. Når rettslige spørsmål ble oversendt til uttalelse, kom ingen lang utredning, men en kort påtegning som gav det riktige svar.

Andreas Claussen var riksmeglingsmann fra 1931 til 1946. Med sin sjarm og sitt smil var han meget velegnet for dette oppdraget. En meget tung megling gikk en gang langt ut over natten. Claussen nedla da røkeforbud for alle andre møtedeltakere enn seg selv. Det gav raskt løsning!

Claussen var aktiv i Venstre og tilhørte den sosialradikale fløy. Som medlem av Trondheim bystyre 1929–31 og 1947–53 fikk han glimre som debattant. Han var formann i flere kommunale utvalg og også i Hypotekbankens styre i Trondheim.

I de første, dramatiske ukene etter den tyske okkupasjon av Norge 1940 oppnevnte fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Johan Cappelen, et midlertidig administrasjonsorgan, Sentralkomiteen i Trondheim, med Andreas Claussen som leder. Sammen med fylkesmannen og byens ordfører Ivar Skjånes skulle han styre byen mens kontakten med sentralmyndighetene var brutt, og bl.a. sørge for at arbeids- og næringslivet ble holdt i gang. Cappelen og Skjånes ble avsatt av nazimyndighetene samme høst, mens Claussen fortsatte sin advokatpraksis og deltok i organiseringen av den sivile motstand i byen inntil han ble arrestert i mars 1942. Han satt i Falstad fangeleir ved Levanger og senere på Grini til mai 1945.

Som ung var Andreas Claussen skøyteløper. Han var i en årrekke formann i Trondhjems Skøiteklub, i perioder også i Norges Skøiteforbund og Nordisk Skøiteforbund. Sin kanskje største meglingsinnsats gjorde han 1945, da Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund gikk sammen til Norges Idrettsforbund. I 1949 var Claussen, sammen med bl.a. den britiske filosofen Bertrand Russell, blant de overlevende fra havariet med sjøflyet Bukken Bruse ved Hommelvik i Trondheimsfjorden.

Claussen hadde en rekke styreverv i det lokale næringsliv i Trondheim, bl.a. styreformann i Trondhjem Cementstøperi A/S, Trondhjems Kullkompagni A/S, Trondhjems Preservering & Co. og Norske Forenede Forsikring A/S. Han var også ordfører i representantskapet i Trøndelag Teater.

Andreas Claussen ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden 1935.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Claussens datter Birthe-Marie Wahl 1999
  • Stud. 1902, 1927
  • Den norske Sakførerforening. Medlemmer, 1950
  • HEH 1955