Anders Wilhelmsen

Faktaboks

Anders Wilhelmsen
Anders Arnt Wilhelmsen
Født
8. april 1899, Tjøme, Vestfold
Død
24. juli 1969, Oslo
Virke
Skipsreder
Familie
Foreldre: Skipsfører Otto Wilhelmsen (1855–1911) og Barbra Olsen (f. 1862). Gift 1925 med Aslaug Gjertsen (14.5.1900–1999), datter av skips- og landhandler Gjert Gjertsen (f. 1864) og Thora Marie Thorsen (f. 1876). Far til Gjert Wilhelmsen (1927–) og Arne Wilhelmsen (1929–).

Fra en beskjeden start skulle Anders Wilhelmsens rederi bli et av Norges mest allsidige, med interesser som spente fra tankfart og cruise til eiendomsforvaltning.

Familien kom fra Tjøme, med generasjoner av sjøfolk og loser. Tre brødre ble skipsførere, mens Anders Wilhelmsen etter middel- og handelsskole og et år i Wilh. Wilhelmsens rederi begynte hos skipsreder Ivar An. Christensen i Kristiania 1916. Rederiet, senere kjent som Ivarans Rederi, ekspanderte sterkt i høykonjunkturen under den første verdenskrig, men ble også preget av krisen i begynnelsen av 1920-årene. Rederiet red stormen av, men Anders Wilhelmsens første år i shipping var preget av dramatiske omveltninger i verdensøkonomi og skipsfart. 1930 avanserte han til kontorsjef; rederiet drev da linjefart langs østkysten av Nord- og Sør-Amerika og var kjent som Ivaran Lines.

Wilhelmsen fortsatte i Ivarans Rederi etter Christensens død 1934, men med et sterkt ønske om å drive et eget rederi i tillegg til arbeidet som kontorsjef. Da han 1939 ble tilbudt Ivarans 14 år gamle motorskip Segundo for 1 million kroner, stiftet han Skipsaksjeselskapet Awilco, med familiemedlemmer og Ivarans meglerforbindelser som aksjonærer. 1941 gikk Segundo tapt etter torpedering; Anders Wilhelmsens bror Karsten, som var kaptein om bord, gikk ned med skipet.

Mens Awilco stod uten tonnasje ved krigens slutt 1945, var flåten to år senere kommet opp i to tankskip og ett tørrlastskip, hvorav to var amerikanske standardskip bygd under krigen. Rederiets første nybygg, motortankeren Wilana, kom i fart 1955 og ble sluttet til British Petroleum, hvor rederi og befrakter utviklet et tillitsfullt samarbeid gjennom mange år. 1947 sluttet Wilhelmsen som kontorsjef i Ivarans Rederi til fordel for sin egen forretning, men sa 1950 etter ønske fra representantskapet i A/S Ivarans Rederi ja til stillingen som disponent og enestyre. 1952 sluttet han likevel for godt for å vie seg helt til sitt eget rederi, der sønnene Arne og Gjert Wilhelmsen kom med henholdsvis 1955 og 1959, med ansvar for finansiering, befraktning og teknisk drift.

Mens Anders Wilhelmsen hadde vært en varsom strateg, bar 1960-årene under sønnenes innflytelse preg av ekspansjon, så vel innen bulk- og biltransport som tankfart. 1963 var bulkskipet Wilmara på 31 000 tonn dødvekt det største tørrlastskip bygd i Norge til da.

Anders Wilhelmsen var opptatt av sjøfolks velferd, med vekt på gode arbeidsforhold og sosiale forhold om bord. Skipene var kjent for sitt positive miljø og markerte seg sterkt under Neptuniade-konkurransene på norske handelsskip i 1960-årene. Wilhelmsens kulturelle engasjement kom bl.a. til uttrykk gjennom 14 år som medlem av Norsk Sjøfartsmuseums styre.

Takket være særdeles vellykkede disposisjoner i kjølvannet av seksdagerskrigen i Midtøsten 1967 stod Anders Wilhelmsens rederi økonomisk vel rustet til å satse på nye virksomheter, hvor cruisefarten ble epokegjørende. Dette fikk han ikke oppleve selv. Sommeren 1969 sovnet han inn, vel 70 år gammel.

Kilder og litteratur

  • L. Berg: Tjømø. En bygdebok, 1920
  • B. Kolltveit: Fra Verdens Ende mot de syv hav. Anders Wilhelmsen & Co. 1939–1989, 1989
  • d.s.: Six Decades on the Seven Seas. A saga of value creation, 2000
  • opplysninger fra Wilhelmsens sønner Arne og Gjert Wilhelmsen