Faktaboks

Alfred Owre
Oppr. Øwre
Født
16. desember 1870, Hammerfest, Finnmark
Død
2. januar 1935, New York, USA
Virke
Norskamerikansk odontolog
Familie
Foreldre: Sjømann Lars Nannestad Owre (Øwre) (1836–1901) og Laura Cecilie Øwre (f. 1836). Gift 1.9.1915 med Franc Charlotte Hockenberger, datter av Edward Charles Hockenberger (f. 1862) og Alice Ann Murphy (f. 1868).

Alfred Owre var lege og tannlegespesialist. Han var rektor (dean) ved University of Minnesota, College of Dentistry og ved det odontologiske institutt ved Columbia University i New York.

Owre reiste som 14-åring sammen med sine foreldre til Amerika 1884. De hadde tidligere vært over en tur, og hans eldste søster var født i Chicago. Han fikk sin utdannelse ved University of Minnesota College of Dentistry 1891–94 og ved Hamline University (College of Physicians and Surgeons of Minneapolis) 1894–95. Han kom til å nedlegge et vesentlig arbeid, først som professor 1902–05, og deretter som rektor for College of Dentistry ved University of Minnesota 1905–27. Med enestående energi, organisasjonstalent og nøyaktighet opparbeidet han dette institutt til et av de beste i USA og i verden for øvrig. Mange tannleger fra Europa søkte sin videreutdannelse der.

Owre var interessert i metaller, og i flere år eksperimenterte han med materialer som var assimilerbare med kvikksølv. Dette resulterte i oppfinnelsen av et vellykket amalgam. Han gav patentrettighetene til Den norske tannlegeforening, og dette tilførte foreningen inntekter i flere år. Mens han var professor og rektor i Minnesota, tok Owre flere turer til Norge hvor han anbefalte det odontologiske instituttet i Minneapolis for lovende studenter. Mange norske tannleger ble derfor utdannet i Minnesota og tok med seg hjem kunnskaper derfra.

1927 ble Owre bedt om å overta stillingen som rektor for College of Dentistry ved Columbia University i New York. Det medisinske fakultet ved Columbia ønsket å få tannlegeundervisningen mer over i medisinsk retning, og Owre ble valgt til å omorganisere undervisningen. Owre tok imot tilbudet, og gikk med stor energi i gang med å omlegge undervisningen etter stomatologiske retningslinjer. Samtidig satte han i gang vitenskapelige undersøkelser om årsaken til tannråten. Owre mente at odontologien var en spesialitet under medisinen, og at tannlegen derfor burde ha hel medisinsk utdannelse. Men under arbeidet med å omlegge tannlegeundervisningen støtte han på så mye motstand at han 1933 ble nødt til å gå av som rektor. Meningsforskjellene gjaldt imidlertid i større grad økonomi og lønnsforhold enn Owres syn på utdanning. Med sin ekspertise og innsyn nøt han fortsatt anerkjennelse verden over.

Alfred Owre var på mange måter en uvanlig person. Han begynte tidlig å samle på cloisonné (celleemaljearbeider) og fikk etter hvert en verdifull samling. Som en ivrig leser forlangte han at odontologistudentene skulle lese noen litterære verker som en del av pensum. Han var vegetarianer og levde for det meste på frukt og vann. Han var også en ivrig fotturist og gikk til fots gjennom de fleste land i Europa og gjennom Japan og USA. En gang gikk han til fots fra Chicago til New York og flere ganger fra Minneapolis til Chicago.

Owre hadde tillitsverv i en rekke organisasjoner, bl.a. American Dental Association (viseformann 1907), Association for the Advancement of University Education in Dentistry (sekretær), Dental Faculties Association of American Universities (formann 1920–24) og Minnesota State Dental Association (formann 1902). Han var æresmedlem av Den norske tannlegeforening. Owre ble utnevnt til kommandør av Cavum Oris-ordenen i Den norske tannlegeforening.

Verker

  • The Foundation of Oral Hygiene. An Address Given Before the American Academy of Periodontology, Cleveland, Ohio, September, 1923, Minneapolis (Minnesota) 1924
  • Diet and Dentistry. An Address Given Before the Massachusetts State Dental Association Boston, Massachusetts, May 5, 1921, Minneapolis 1924
  • Prunes or Pancakes, Minneapolis 1926
  • Selected Writings of Alfred Owre, trykt i N. W. Wilson: Alfred Owre, Dentistry's Militant Educator, Minneapolis 1937

Kilder og litteratur

  • “Dr. Alfred Owre”, i Minneapolis Tidende 2.6.1927
  • “Dr. Owre til Columbia”, i Nordisk Tidende 2.7.1927
  • N. W. Wilson: Alfred Owre, Dentistry's Militant Educator, Minneapolis, Minnesota 1937