Faktaboks

Alfred Larsen
Alfred Waldemar Garmann Larsen
Født
24. november 1863, Oslo
Død
10. september 1950, Oslo
Virke
Forretningsmann og seiler
Familie
Foreldre: Grosserer Peter Andreas Larsen (1822–75) og Mathilde Elisabeth Gløersen (1828–1906). Gift 1) 1890 med Magdalena (“Magda”) Caroline Bergh (14.1.1868–1926), datter av grosserer Hans Bergh, Sundsvall og Anna Hovbrænder; 2) 1949 med Bergljot Victoria Maria Jønsson (f. 31.1.1894). Svoger til Sigvald Skavlan (1839–1912) og Arne Kavli(1878–1970).

Alfred Larsen var vin- og brennevinshandler, legatstifter og olympisk mester i seiling. Han hadde en rekke tillitsverv i ulike lag og foreninger og var kjent for sin raushet og sosiale samvittighet.

Larsen tok eksamen ved Christiania Handelsgymnasium 1881. Hans far hadde startet sitt eget firma 1847 hovedsakelig med import og salg av vin og brennevin. Da faren døde 1875, fortsatte hans enke driften inntil Alfred overtok ledelsen av firmaet 1884. Han utviklet det til et av landets ledende innen bransjen. Da Vinmonopolet ble opprettet 1922, ble firmaet omdannet til aksjeselskap med agenturer og sigarettfabrikasjon.

Firmaet P. A. Larsen hadde fra 1854 holdt til i Rådhusgata 4, en gård fra ca. 1720 med tilbygg fra 1810. 1890 lot Alfred Larsen gården bygge om og plasserte en dobbelttrapp på hjørnet av Skippergata opp til forretningens inngangsdør. Trappens smijernsgelender har druemotiver og er nok inspirert av virksomheten innenfor dørene. P. A. Larsen A/S flyttet 1922, men Alfred Larsen beholdt eiendommen til sin død, og den har til dags dato bevart sitt utseende fra 1890. For seg selv lot han bygge en elegant villa i Drammensveien 88c. Nabohuset var eid av en bryggerieier, så på folkemunne het de to eiendommene “øl og dram”.

Larsen var medlem av en rekke foreninger. Han ble medlem av Kristiania Handelstands Forening 1885 og fikk etter hvert mange tillitsverv. Han var medlem av styret og satt i byggekomiteen for ombyggingen av Thorvald Meyers palé i Karl Johans gate, som foreningen hadde kjøpt. 1907 fikk foreningen et stort legat opprettet av Alfred Larsen i form av et gavebrev ved hans firmas 60-årsjubileum.

Da dr. Ingebrigt Holm 1888 dannet et aksjeselskap i den hensikt å oppføre Holmenkollen Turisthotell og Sanatorium, ble Larsen styremedlem og en meget aktiv partshaver.

Den Merkantile Klub, stiftet av studenter utgått fra handelsgymnasiet, hadde i alle år en god venn og velgjører i Alfred Larsen. Klubbens orden “Den gylne Veksels Orden” ble innstiftet 1909, og Larsen ble kåret til dens første ridder.

Også de små i samfunnet fikk nyte godt av hans hjertelag. Fra 1902 til omkring 1928 satt han som forstander for Christiania gamle Fattighus i Akersgata 13, utpekt av kommunen. Dette var en institusjon som hadde røtter tilbake til middelalderens Oslo og hadde utviklet seg til et aldershjem for ubemidlede kvinner. Forstanderen var nærmest forretningsfører for hjemmet og var også pålagt å velge ut de mest trengende når det ble plass ledig.

Alfred Larsen begynte å seile alt som gutt og ble tidlig aktiv medlem av tre seilforeninger som alle nøt godt hans velgjørenhet. Da Kongelig Yachtklub Kristiania og Norsk Forening for Lystseillads ble slått sammen til Kongelig Norsk Seilforening (KNS) 1905, ble han styremedlem, og 1909–13 var han klubbens formann. Da han trakk seg som formann, ble han utnevnt til æresmedlem.

Gjennom årene var Larsen eier av utallige store seilbåter – 15-metere, 12-metere og 10-metere. Han hadde hele 13 båter med navnet Magda, de var lystflåtens flaggskip. Med disse representerte han Norge ved en rekke regattaer utenlands og tok landets første gullmedalje i seilsport ved de olympiske leker i Stockholm 1912 (12-meter). Da han i seileruken i Kiel samme år tredje dagen på rad mottok førstepremien, sa keiser Wilhelm: “Synes De ikke at det nu kan være nok?”

Larsens store hjerte og levende interesse for sporten resulterte i en rekke donasjoner. 1923 bevilget han foreningen 100 000 kroner, og 1929 bidrog han med 50 000 til gjenoppbyggingen av klubbhuset Dronningen etter brannen. Trengtes det en hjelpende hånd, henvendte man seg aldri forgjeves til Alfred Larsen.

Alfred Larsen ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1912 og var innehaver av den portugisiske Conceição de Vila Vicosa-orden.

Kilder og litteratur

  • HEH1912–50
  • Kommunal beretning 1837–87, 1887
  • Kristiania Næringsliv i ældre og nyere Tid,1901
  • E. Hoffstad: Christiania Handelstands Forening 1841–1921,1921
  • Kgl. Norsk Seilforening 1883–1933,1933
  • Den Merkantile Klub 1894–1944,1944
  • Delphin Amundsen,1947