Faktaboks

Albert Cammermeyer
Frederik Albert Cammermeyer
Født
27. desember 1838, Innvik (nå Stryn), Sogn og Fjordane
Død
18. februar 1893, Hvitsten i Vestby, Akershus
Virke
Bokhandler og forlegger
Familie
Foreldre: Distriktslege Johan Widing Heiberg Cammermeyer (1805–56) og Karen Sofie Sehested Arctander (1809–72). Gift 23.5.1869 med Kaja Jeanette Petrea Nathalie Dybwad (13.1.1846–1.4.1872), datter av bokhandler Christopher Andreas Dybwad (1817–89) og Kaja Jeanette Petrea Nathalie Steen (1809–78).

Albert Cammermeyer var en foregangsmann i norsk bokhandel og forlagsvirksomhet. Han grunnla Alb. Cammermeyers bokhandel og forlag, som på slutten av 1800-tallet var det eneste norske forlag som kunne konkurrere med de danske.

Som 17-åring begynte Cammermeyer hos bokhandler Harald Lyche i Drammen. Etter fem år kom han til Jacob Dybwad i Christiania, og ble der til han 1867 åpnet egen bokhandel.

Allerede på forhånd hadde han begynt med egen kommisjonsvirksomhet, og han hadde store ambisjoner. Han bygde opp et godt kontaktnett både i og utenfor Norge. Det var en strek i regningen at hans første søknad om medlemskap i Den norske Bokhandlerforening ble avslått, men han lot seg ikke stanse. Den nye bokhandleren hadde god fagutdannelse og et godt grep på bokhandelen. Han skaffet et rikt utvalg av både skandinavisk og annen europeisk litteratur. Med sin gode service ble han snart vel ansett. 1869 ble han fast leverandør til Stortingets bibliotek.

Cammermeyer innførte snart nye metoder i norsk bokhandel. Han begynte å utgi kataloger over litterære nyheter, og fulgte opp med fagkataloger som ble spredt utover landet. Fra utlandet fikk han et rikt utvalg av papirvarer og kontorrekvisita. Forretningen ble et møtested både for akademikere og et bredere, litterært interessert publikum. Allerede i 1870-årene ble den omtalt som Nordens største sortimentsbokhandel.

Med sin store omsetning hadde han et godt grunnlag for egen forleggervirksomhet. Allerede 1867 kom det tre titler. Det var en vanskelig tid for norsk bokbransje. Stadig flere norske skjønnlitterære forfattere begynte å utgi sine bøker i Danmark. Etter sju år var tallet på utgivelser likevel tidoblet, og i 1880-årene doblet igjen. Det var langt mer enn noe annet norsk forlag. Utvalget var bredt, fra norsk og oversatt skjønnlitteratur til skolebøker, faglig og vitenskapelig litteratur, kart og reisebøker. I løpet av vel 20 år utgav Cammermeyer mer enn tusen titler på sitt forlag, og mange av forfatterne var blant landets fremste fagfolk.

Cammermeyer ønsket å styrke norsk bokhandel, og gjøre den mest mulig konkurransedyktig. Han gav forfattere oppdrag i Norge, og stadig gikk han foran med nye ideer. Han moderniserte salgsmetodene og stilte store krav til allsidighet og aktualitet. Ved siden av sortimentet drev han kunsthandel. 1870 ansatte han en ung dame som ekspeditrise, den første i norsk bokhandel. I forlaget brukte han dyktige fagfolk som konsulenter, før andre forleggere tok opp denne praksisen.

I en rekke år var han aktiv i Bokhandlerforeningen, den organisasjonen han måtte vente et år på å bli medlem av, og 1886 ble han valgt til formann. Han var allerede da merket av sykdom. 1888 overlot han bokhandelen til tre av sine medarbeidere, mens han selv konsentrerte seg om forlaget. 1890 sviktet kreftene, og han solgte også forlaget, men frem til 1891 la han ned et stort arbeid som formann i foreningen. Blant annet arbeidet han for å styrke bransjen gjennom bedre utdannelse.

Cammermeyer døde 1893, da hjertet sviktet. Gjennom sitt relativt korte virke hadde han utvidet og modernisert rammene for norsk bokhandel. Han økte bøkenes verdi og status i Norge.

Kilder og litteratur

  • E. Dancke: biografi i NBL1, bd. 2, 1925
  • G. E. Raabe (red.): Vore formænd 1851–1926, 1926
  • V. Haffner: Albert Cammermeyer og hans tid i norsk bokhandel, 1943
  • d.s.: Albert Cammermeyer. Hans liv og virke, 1948
  • H. L. Tveterås: Den norske bokhandels historie, bd. 3, 1986
  • N. J. Ringdal: Kardinaler og kremmere. Norske forleggere gjennom hundre år, 1995