Kriminalsaker

Strafferett, de rettsregler som gjelder for straffbare handlinger (lovbrudd), og en betegnelse for den gren av rettsvitenskapen som behandler dette emne (jfr. kriminalvitenskap). I lovgivningen og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte lovbrudd. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kriminalsaker

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt