Offentlige etater og direktorater

Et direktorat er et forvaltningsorgan med en direktør som sjef.I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver.. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel