Opphavsrett

Immaterialrett, åndsrett, samlebetegnelse for opphavsrett, utøvende kunstneres rett, patentrett, designrett, varekjennetegnsrett, firmarett og beslektede rettsområder. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut Martin Tande

Universitetet i Bergen

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 78 artikler:

G

  1. GRAMO