Forvaltningsrett

Forvaltningsrett, rettsreglene om den offentlige forvaltningen, det vil si den virksomheten som utøves av organer for stat eller kommune og ikke er lovgivning eller rettspleie. . Hele artikkelen