Figurteater

Figurteater er en samlebetegnelse på ulike figurative teaterformer med dukker eller levende skuespillere. Ordet er avledet av det tyske «Figurentheater». Figurteateret tar opp i seg mye av dukketeatertradisjonen med sitt fokus på scenografi og materialbruk, men er etter hvert blitt en del av den generelle teaterutviklingen med hybridformer og såkalt crossover, det vil si at forskjellige disipliner blandes i ett uttrykk.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Figurteater

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt