Kirkemusikk

Kirkemusikk, i streng forstand musikk som er tilknyttet liturgien. Sentralt står gregoriansk sang og protestantisk koral samt en stor del av orgelmusikken som er skrevet for gudstjenesteformål. Man kan skille mellom kirkemusikk som bærer selve den liturgiske ordning, og kirkemusikalske ledd som innføyes i denne, som motett, kirkekantate m.m. Av større kirkemusikalske former må nevnes messe (bygd på gudstjenestens ordinarieledd), rekviem, oratorium og pasjon (bygd på lidelseshistorien). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stig Wernø Holter

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 123 artikler: