Glass og keramikk – begreper

Glass kan utnyttes kunstnerisk på tre hovedmåter: ved kjemisk forarbeid, der glassmassen under blandingen raffineres så glasset blir klart som bergkrystall, eller tilsettes forskjellige metalloksider, som gir farger eller teksturvirkninger som opalglans, marmorering og lignende. ved ovnsarbeid, der glassmakeren under arbeidet med den glødende, seigtflytende massen kan lage plastiske dekorasjoner i flaten, enten ved blåsing i mønstret form eller ved frihåndsarbeid, eller han kan legge «glass på glass» i form av tråder, lenker, klatter og lignende. Hele artikkelen