Salmesang

Salmer er religiøse sanger som primært hører til i gudstjenester i synagoger og kirker. Tekstene kan være fra Bibelen, særlig Salmenes bok, eller være diktet senere, enten på latin eller på ulike folkespråk. Med reformasjonen fikk den folkespråklige kristne salmediktningen et kraftig oppsving. Salmer samles og utgis i salmebøker. Salmemelodiene er ment som felles menighetssang, men formen og de sanglige praksisene kan variere atskillig. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stig Wernø Holter

Universitetet i Bergen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 94 artikler: