Katolisisme

Katolisisme er en retning innen kristendommen som er organisert i den katolske kirke og følger den katolske kirkes tradisjon og troslære. Katolisismen vokste fram som en egen trosretning etter delingen av kristendommen i den latinske og ortodokse kirken. Dette skjedde i 1054, i det som kalles det store skisma. Den katolske kirke har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma, med paven som øverste leder. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anne Stensvold

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 kategorier:

  1. Begreper i katolisismen
  2. Den katolske kirke
  3. Helgener
  4. Katolsk misjonsvirksomhet
  5. Katolske ritualer og symboler
  6. Katolske skrifter
  7. Katolske teologer
  8. Klostervesenet
  9. Mystikere
  10. Paver

Inneholder 2 artikler: