Protestantisme

Protestantisme er en fellesbetegnelse på de retningene og kirkesamfunnene som fikk sitt preg ved reformasjonen på 1500-tallet. Navnet stammer fra riksdagen i Speyer i 1529. De som nedla protest mot forsøket på å hindre reformasjonen, ble kalt protestanter. Navnet protestantisme dekker bare det negative, nemlig forkastelsen av romerkirken med dens pavedømme, hierarkiske system og dogmer. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel