Protestantisme

Protestantisme er en fellesbetegnelse på de retningene og kirkesamfunnene som fikk sitt preg ved reformasjonen på 1500-tallet. Navnet stammer fra riksdagen i Speyer i 1529. De evangeliske stendene som nedla protest mot forsøket på å hindre reformasjonen, ble kalt protestanter.Navnet protestantisme dekker bare det negative, nemlig forkastelsen av romerkirken med dens pavedømme, hierarkiske system og dogmer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Tarald Rasmussen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 1 kategorier:

  1. Retninger og kirkesamfunn

Inneholder 233 artikler: