Den norske kirke

Den norske kirke, Norges folkekirke, er regulert etter lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke (kirkeloven).Kirken er en evangelisk-luthersk folkekirke. Medlemstallet på i overkant av 3,7 millioner innebærer at 70,6 prosent av befolkningen er medlemmer i kirken (2018).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Hallgeir Elstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 541 artikler: