Elementærpartikkelfysikk

Elementærpartikkelfysikk, også kalt høgenergifysikk eller partikkelfysikk, er studiet av elementærpartikler, vekselvirkningene deres og prosessene der de er involvert. Elementærpartikkelfysikken er ei videreføring av atomfysikk og kjernefysikk, i det en studerer partiklene som atomet og atomkjernen er bygd opp av, samt en del mer eksotiske og ustabile partikler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Olav Eeg

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 207 artikler: