Klassifikasjon og indeksering

Klassifikasjon, sammenstilling av ting eller begreper i grupper eller klasser etter deres likhetsgrad. Begrepet brukes også om resultatet av slik sammenstilling. Klassifikasjon spiller en viktig rolle både i det daglige og i vitenskapelig sammenheng både for å oppnå oversikt og for å vinne innsikt og forståelse. Hele artikkelen