Nordiske språk

Nordiske språk, nordgermanske språk, er språk som snakkes i de nordiske landene og som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2019). Nordiske språk deles ofte inn i to språkhistoriske grupper: østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål. vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk og som regel bokmål), islandsk og færøysk. Hele artikkelen

Ny artikkel