Nordiske språk

Nordiske språk, nordgermanske språk, språk som snakkes i de nordiske landene som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2017). Nordiske språk deles ofte inn i to grupper: østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål.   vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk og som regel bokmål), islandsk og færøysk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Børge Nordbø

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 6 kategorier:

  1. Dansk
  2. Færøysk
  3. Islandsk
  4. Norrønt
  5. Norsk
  6. Svensk

Inneholder 2 artikler: