Satellitter og baner

Kunstig satellitt er eit objekt som er plassert i bane rundt ein himmellekam. Ein satellitt er eit naturleg objekt som går i bane rundt ein himmellekam. I daglegtale blir ordet satellitt oftast brukt om kunstige satellitter. Kunstige satellitter har fleire ulike bruksområde, til dømes fins kommunikasjonssatellittar, jordobservasjonssatellittar og navigasjonssatellittar. Hele artikkelen