Respirasjonsfysiologi

Respirasjon er en biokjemisk prosess som er oksygenkrevende. Prosessen foregår i alle levende celler, og fører til at energi som er lagret i cellen blir frigjort. Den frigjorte energien kan cellen eller organismen bruke til blant annet synteser, vekst, muskelarbeid og fordøyelse. Ved respirasjon (forbrenning) oksideres substratet, for eksempel glukose, C6H12O6, gjennom en serie reaksjoner til karbondioksid, CO2, og vann, H2O. Hele artikkelen