Begreper i skogbruk

Skogbruk, pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Skogbruk er også betegnelse på næringen som utnytter skogen økonomisk.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Begreper i skogbruk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel