Hogst

Hogst eller hugst er å felle trær. Hogstformen, eller hogstsystemet, beskriver ulike måter for å forynge skogen. En skiller mellom åpne og lukkede hogster. Den mest typisk lukkede hogst er bledning, der enkelttrær hogges for å gi plass til naturlig gjenvekst. Den mest åpne er flatehogst (snauhogst). Mellom disse to ytterformene har en så gruppehogst, skjermstillingshogst og frøtrestillingshogst. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Bækkelund

Anno Norsk Skogmuseum

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 11 artikler:

H

  1. hogst