Redskaper i skogbruk

Skogbruk, pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Skogbruk er også betegnelse på næringen som utnytter skogen økonomisk.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Bækkelund

Anno Norsk Skogmuseum

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 22 artikler: