Oppredning

Oppredning, metoder til utskilling av nyttbare mineraler i en malm eller et råstoff fra gråberget eller gangarten. Den enkleste form er sjeiding, dvs. utplukking for hånd fra stykkmalm etter utseende og vekt. Det første trinn i den egentlige oppredning er nedknusing og maling til en finhetsgrad som blottlegger de enkelte mineralkorn. Separasjon av de forskjellige mineralfraksjoner kan så foregå på grunnlag av forskjell i densitet, magnetisme eller overflatekjemiske egenskaper.Densitetsforskjeller kan utnyttes ved vasking eller behandling i luftseparatorer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Oppredning

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt