Molekylær patologi

Molekylær patologi, den del av patologien (sykdomslæren) som omfatter sykdomsmekanismene ved endringer i cellenes molekylære struktur og funksjon. Molekylær patologi omfatter undersøkelsesteknikker der man, alene eller i kombinasjon med andre undersøkelser (for eksempel vanlig lysmikrokopi og immunhistokjemi), studerer sykdom på det molekylære plan. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Molekylær patologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel