Gotisk

Gotisk, germansk språk som hørte til den nå utdødde østgermanske gren av den indoeuropeiske språkfamilien. Gotisk antas å stå nordisk nærmere enn vestgermansk. Det ble talt i egnene ved nedre Wisła og senere i de land goterne utvandret til i folkevandringstiden. Ifølge et historisk usikkert sagn skal goterne egentlig stamme fra Skandinavia (jfr. Gotland og nåværende Öster- og Västergötland i Sverige).Det antas å ha vært to hovedgrupperinger av gotere: vest- og østgotere (visigotere og ostrogotere). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Gotisk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel