Paver

Pave er den vanligste tittelen på Romas biskop som er Den katolske kirkes overhode. Siden 13. mars 2013 er argentinskfødte Jorge Mario Bergoglio pave under navnet Frans (Franciscus på latin).I de første århundrene ble tittelen papa også brukt om biskoper og abbeder, særlig Biskopen av Alexandria (Den koptiske kirkes patriark). I vår tid er tittelen primært brukt om Den katolske kirkens overhode, selv om den ikke er blant hans offisielle titler. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jane Skjoldli

Universitetet i Oslo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 1 kategorier:

  1. Motpaver

Inneholder 246 artikler: